Anna Troberg, Piratpartiet
Anna Troberg, Piratpartiet - Foto: Stefan Rhodin

Anna Troberg (PP): "Det här skulle jag ha sagt i Agendas debatt"

Anna Troberg (Piratpartiet) skriver i en debattartikel vad hon skulle ha sagt i Agendas partiledardebatt, om inte SVT hade stängt Piratpartiet ute.


Läs mer från Nyheter24 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt Prenumerera
X

Gillar du artikeln?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få fler artiklar som denna direkt i din inkorg - helt kostnadsfritt.

Välj nyhetsbrev
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
EU-valet

Den 25 maj är det val till EU-parlamentet.

Valdeltagandet brukar vara väldigt lågt, så om du röstar är din röst i praktiken värd två röster.

Agendas partiledardebatt tuffade som väntat på i gamla invanda spår. Någotannat var inte att vänta när man valde att inte bjuda in det enda parti somvågat ta klivet in i framtiden, ser på politiken med nya glasögon och tar sigan den med nya grepp – Piratpartiet.

SVT kan stänga oss ute från ett samtal med en skock partiledare, men de kanvarken ta ifrån oss allt det vi uträttat i Bryssel eller våra visioner förframtiden. Varken jag eller någon annan pirat behöver Agendas partiledardebattför att varje dag kunna föra fantastiska samtal med massor av människor runt omi landet.

Jag tog fasta på det inför och under den tv-sända partiledardebattenhäromdagen. Medan de andra partiledarna fäktades med varandra pratade jag medmänniskor i Piratpartiets valstuga vid Sergels torg och svarade på frågor pånätet. I dag tar jag fasta på det igen genom att berätta vad jag skulle ha sagti Agendas debatt om SVT inte förnekat väljarna möjligheten att ta Piratpartietpå pulsen.

Den rödblå blockpolitiken är föråldrad. Partier som är förvillande likavarandra slåss med jämna mellanrum om väljarnas gunst genom att med näbbar ochklor göra sken av att de politiska skillnaderna mellan dem är avgrundsdjupa. Isjälva verket är de alla fast rotade i samma föråldrade världsbild och depolitiska skillnaderna mellan dem är i realiteten små.

De senaste decennierna har vår värld förändrats snabbare än någonsintidigare. Västvärldens dominans har kommit på skam när innovativa asiatiskaländer visat vägen. Den tekniska utvecklingen rusar fram. Kunskap ochinformation blir allt viktigare. Sverige har gått med i EU. Trots detta envisasriksdagspartierna med att försöka besvara viktiga politiska frågor som omingenting har hänt och slarvar förbi EU-valet som om det inte spelade någonroll.

Frågor om skola, jobb och välfärd kan inte besvaras på samma sätt nu somför tio, tjugo eller trettio år sedan. En förändrad värld kräver mod att tänkai nya banor och att – shock horror – våga tänka bortom rött och blått ochinvanda politiska block.

Frågan är inte om skolan ska vara kommunal eller privat. Frågorna är heltandra. Vilka mål ska vi sätta för skolan? Hur ska vi se till att våra barn mårbra i den? Vilka erfarenheter och kunskaper vill vi att skolan ska skicka medvåra barn ut i livet? Frågor som dessa besvaras inte med ett enkelt stridsropför eller emot en kommunal eller privat skola. De besvaras genom att ha entydlig vision om vad vi vill att skolan ska erbjuda våra barn och genom attskapa fungerande riktlinjer och kontrollfunktioner som gör dem till verklighetoavsett vem som driver skolan.

Frågan om jobben kräver också nya svar. De fyrkantiga system som i dagfinns för att få ut människor i en alltmer flexibel arbetsmarknad duger inte.Inte heller duger det att justera dem hit eller dit beroende på om röda ellerblå sitter vid makten. Sverige får nya arbetstillfällen genom kunskap,innovationer och utveckling - inte genom skattesänkningar eller ökade bidrag.

Därför måste vi satsa på infrastruktur - både bredband och järnvägar. Vimåste ha en skola som uppmuntrar och stimulerar barn och ungdomar att tänkafritt, prova nytt och våga försöka. Vi måste satsa på högre utbildning ochforskning. Vi måste också rensa upp i de patentträsket och reformera deimmaterialrättsregler som i dag hindrar innovatörer och entreprenörer från attförverkliga sina idéer och berika samhället. Allt detta leder till tillväxt somspiller över till andra områden och gör det möjligt för ännu fler människor attförsörja sig som frisörer, barnskötare och taxichaufförer.

Inte heller välfärdsfrågan är längre en självklar höger- ellervänsterfråga. Skatteskillnader på någon procent hit eller dit gör viss skillnadi plånboken, men är pengar verkligen det enda måttet på välfärd? Piratpartietanser att det är hög tid att börja se om allas vår integritetsvälfärd. I daghar vi nämligen knappt någon kvar.

Ditt och mitt privatliv är andras hårdvaluta. Privata företag som Facebookoch Google tjänar pengar på vår privata information. Staten betraktar oss allasom potentiella brottslingar och samlar information på hög för att hålla kollpå oss. Visst är det bra med 500 kronor mer på kontot, men man skrattarknappast hela vägen till banken för en femhundring när varje steg man tar tystregistreras för att kunna användas mot en.

Nya tider kräver nya svar. Gamla partier förmår inte alltid leverera dem.Det är därför det behövs nya politiska rörelser som med jämna mellanrum vädrarut det gamla. Här och nu är det Piratpartiets uppgift att vädra ut det gamla.Om trettio år hoppas jag att någon annan vädrar ut oss. Politik är en färskvarai en föränderlig värld.

Anna Troberg
Partiledare, Piratpartiet

/
/
/
/
Kommer du rösta på Piratpartiet i Europaparlamentsvalet?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.