Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

"Skolverkets hållning om nazistpropaganda i skolor saknar stöd i grundlagen"

"För varje incident där nazister och andra antidemokratiska krafter bereder sig tillträde till den svenska skolan faller ansvaret nu tungt på Skolverket", skriver Andreas Pettersson, jurist och forskare vid Umeå universitet.

Andreas Pettersson, jurist och forskare vid Umeå Universitet

Andreas Pettersson, jurist och forskare vid Umeå Universitet

I dagens ETC påstår Skolverkets jurist Ulrika Lindmark att det saknas juridiskt utrymme att hindra nazistiska och rasistiska partier tillträde till den svenska skolan. Det kan antas att rektorer och lärare i svenska skolor som funderar över om de måste släppa in rasister och nazister av Skolverket fått uppfattningen att de av något slags likabehandlingsskäl är skyldiga att göra just det. Jag har därför läst igenom Skolverkets material, bl a skriften ”Politisk information i skolan” som finns tillgänglig på Skolverkets webbplats.

Det är med bestörtning jag har tagit del av Skolverkets material och försök till juridisk analys. Den långtgående slutsatsen att den svenska skolan står vidöppen för alla slags organiserade antidemokratiska krafter förefaller inte bygga på någon självständig analys av den svenska skolans rätt, utan helt bygga på en synnerligen tveksam tolkning gällande företrädet hos objektivitetsprincipen i regeringsformens 1 kapitel 9 § som justitieombudsmannen Kerstin André gjorde 2007.

Av förarbetena framgår att objektivitetsprincipen innebär att de myndigheter som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter skall beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Objektivitetsprincipen tar uttryckligen sikte på myndigheternas förhållningssätt till medborgarna som individer och särskilt vid all slags myndighetsutövning mot enskilda. Objektivitetsprincipen får självklart en helt annorlunda innebörd när det är fråga om organisationer, som politiska partier, och särskilt rasistiska och fascistiska grupperingar. Men framförallt har Skolverket totalt missat att göra en avvägning mellan objektivitetsprincipen och andra viktiga principer i grundlagen som bl a skall skydda barn från vuxnas antidemokratiska hat och hets. Som exempel kan nämnas myndigheternas ansvar att verksamheten utövas med respekt för alla människors lika värde och att verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden.

Skolverket bör studera Europadomstolens avvägningar där domstolen vid flera tillfällen har vägt olika rättsliga principer mot varandra och Skolverket måste snarast upphöra att sprida påhittet att just objektivitetsprincipen skulle vara överordnad andra rättsliga principer som skyddar barnen och demokratin. För varje incident där antidemokratiska krafter bereder sig tillträde till den svenska skolan faller ansvaret nu tungt på Skolverket. Varje ansvarskännande rektor och lärare skall kunna känna sig trygg i att det självklart finns ett tydligt stöd i den svenska grundlagen att inte släppa in nazistiska, fascistiska och rasistiska partier i den svenska skolan.

Andreas Pettersson, jurist och forskare vid Umeå universitet

Bör skolor ha rätt att inte låta nazister sprida propaganda?

Mer:

"Mitt land är förlorat till brunskjortorna"