"Det handlar inte om nazisternas rättigheter, utan om elevernas"

- 02/06/2014, 11:49 -

Nike Eliasson

"Med tanke på nazismens närhet till våld – hur många elever kommer våga säga emot?", skriver Linus Gisborn.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Demokratin får aldrigförenklas

Skolverket har beslutat attnazistiska partier ska tillåtas informera elever på skolor. Det är derasrättighet som partier, heter det. I linje med detta sätt att resonera är detalltså möjligt att starta ett parti som propagerar för våldsglorifiering,massmord, pedofili eller som i SvP:s fall, rasism, och därefter utan problembörja trängas i svenska skolkorridorer med andra, egentligen demokratiska,partier.

Det handlar således om attinstitutionalisera en ideologi, att göra ett parti av idéerna. Vad det är föridéer är av mindre betydelse.

I en av regeringsformensportalparagrafer står dock uttryckligen att: ”Den offentliga makten ska utövasmed respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människansfrihet och värdighet.”

I praktiken sätts detta ur spel ioch med Skolverkets beslut, som går på tvären med detta och bidrar till attnormalisera svensk högerextremism. Demokratin får inte förenklas på det sättsom Skolverket förenklar den på.

Grunden till utvecklingen kanmöjligtvis spåras till krisen i Ukraina, och den negativa demokratiskautveckling som kunnat observeras i Grekland, Spanien och Ungern. Utvecklingen idessa länder förstärker behovet av ett fortsatt starkt demokratiarbete. Närdemokrati känns angelägen verkar risken för att framstå som ”odemokratisk”skrämmande.

Men att ta avstånd från nazism ärinte ”odemokratiskt”. Tvärtom. Att skola elever i demokrati är en av skolansfrämsta uppgifter. Avståndstagande från antidemokratiska krafter är nödvändigtför att hålla en stark demokrati vid liv.

Oavsett hur Skolverket motiverarsig rättsligt aktualiserar beslutet några frågor.

Vart höll alla nazister höll husunder min skoltid? Inte var det i skolan i alla fall.

Varför fick de inte tillgång tillutrymmet? För nazister fanns det ju onekligen.

Var alla mina rektorerodemokratiska? Nej.

En rimlig förklaring är attnazister tidigare var medvetna om att skolan inte tillhörde dem. Det var intederas utrymme och samhället drog upp tydligare gränser. Idag har dessa gränserförflyttats. Andrummet för svensk högerextremism har blivit större, inte tillförmån för, utan på bekostnad av demokratin.

Vid Salemmarschen 2008 sa SvP:spartiledare i ett tal:

"Tiden är inne för attoffret och jägaren byter plats. Det är vår tid att resa vapen mot mångkulturenoch jaga ut den ur Sverige!".

Anta att ett liknande tal inomkort hålls på någon av Sveriges skolor. Med tanke på nazismens närhet till våld– hur många elever kommer våga säga emot? Och med tanke på att nazism är enhatideologi baserad på systematiserad lögn - ska eleverna ens behöva höra vadde har att säga?

Linus Gisborn, antirasist