"Sankta Marias klockor ringer för att varna för nazisterna"

- 27/06/2014, 09:42
Svenskarnas Parti
1 av 2

Svenskarnas Parti

Anna Hållams/ TT / Adam Ihse

Mats Hermansson, Domprost
2 av 2

Mats Hermansson, Domprost

"Klockorna ringer för att signalera fara. Krafter som spelar på människors oro för det främmande och som strävar efter att förvrida samhälls- och människosyn är farliga", skriver Mats Hermansson, domprost i Visby.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Det är med oro vi ser hur högerextrema och rasistiska strömningar växer sigstarka och blir alltmer synliga i det offentliga rummet, både i Sverige och iövriga Europa. I år är det tänkt att de allra mörkaste krafterna i dennaextrema rörelse ska få demonstrera sin omänsklighet och intolerans i Almedalen.Och detta just innan den stora demokratifesten Politikerveckan inleds.

Allamänniskor av god vilja måste nu gå samman och manifestera att vi – den storamajoriteten, vill något annat.  Detriktigt allvarliga är om vi förblir tysta och låter nazister och rasister fåvara de som ensamma hörs. Gotlands samlade föreningsliv och varje enskildmänniska kan göra skillnad. Vi gör det genom att tydligt markera att vi stårför öppenhet, mänskliga rättigheter och mångkultur. Inte sedan 30-talet haralla människors rätt och värde varit så ifrågasatt som i dag. 

Nu är det hög tidatt damma av eviga sanningar om allas lika värde oavsett ekonomi, sexuell läggning,etnicitet, ålder, kultur, religion, storlek, färg, bakgrund, kön, klass,handikapp, ursprung, politisk åskådning, filosofisk inriktning, och så vidare.

Det är också viktigt att framhållayttrandefrihet och mötesfrihet – varje människa och varje organisation har enokuvlig rätt att framföra åsikter som ryms inom svensk lagstiftning. Brottbeivras av våra rättsvårdande myndigheter – inte av någon annan. När många ärmed och manifesterar allas lika värde är fred och ickevåld den naturliga vägen.

Nu är det angeläget att vi visar oss självaoch världen att det gotländska samhället tar avstånd mot alla uttryck förrasism och främlingsfientlighet. Och att vi gör det på bred front.
Självklart kommer klockorna i Sankta Maria, Visby domkyrka, att ringa den 28juni. Klockringningen kommer att hörasöver hela Visby – och många kyrkklockor över hela ön kommer att ringa vid sammaklockslag. När klockorna kl. 18.30  (dentid då nazisterna fått mötestid beviljad i Almedalen) ljuder över stad och landoch når dina öron stanna då upp en stund och betänk de två skälen till attklockorna ringer:

- Klockorna jublar över alla goda krafter som möts för att manifesteramänniskovärdet och vill samtidigt uppmuntra alla till fortsatt tjänst ikärlekens och demokratins namn.
- Klockorna ringer för att signalera fara. Krafter som spelar på människors oroför det främmande och som strävar efter att förvrida samhälls- och människosynär farliga.

Detär kyrkans uppgift att i glädje jubla över det goda som sker i mänsklighetenstjänst, vart än det sker och samtidigt vara en varningsklocka närfrämlingsfientlighet och människohat breder ut sig. Sådan ser den kristna tronut. Församlingen är därför glad att få vara en del av denna folkligamobilisering. 

Nu ordnar Gotland en färgsprakande och mångfacetteradpicknick i kärlekens och mångfaldens tecken lördag den 28 juni. Kom och var medpå festen för mångkultur i Östergravar kl. 18.00!

FörVisby domkyrkoförsamling och dess Kyrkoråd
Mats Hermansson, Domprost