Lördag 26 Nov
Stockholm

"Hägglund ljuger om HBTQ-stödet"

Zandra Hedlund, feminist
Zandra Hedlund, feminist.

"Jag vet inte hur du definierar 'alla människors lika värde', Göran Hägglund, men i min begreppsvärld betyder det att alla är lika mycket värda och ska behandlas därefter. Att inga skillnader görs mellan folk och folk", skriver Zandra Hedlund, som menar att Kristdemokraterna absolut inte är Sveriges bästa parti för HBTQ-personer.

Kommentera (6)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Det ärKristdemokraternas dag i Almedalen och därför var Göran Hägglundpå plats i morgonsoffan i TV4 för en partiledarintervju. Efternågra minuter kommer frågan “Är KD det bästa partiet förHBTQ-personer?” och utan minsta tvekan svarar Göran Hägglund “Ja,absolut!” och fortsätter: “Därför att vi är ett, enligt mittsynsätt förstås, det bästa partiet för alla. För att vi betonaralla människors lika värde. Alla människor, precis oavsett allt.Kvinnor, män, gammal, ung, oavsett sexuell identitet eller läggningså är vi alla lika mycket värda.”

Att en partiledareanser det egna partiet vara det bästa alternativet för de flesta,är väl inget märkvärdigt direkt och ovanstående svar är ungefärvad som återfinns i KD:s partiprogram under punkten “HBT”*. Detjag fastnar för är användandet av ordet “alla”. Allamänniskors lika värde.

Jag vet inte hur dudefinierar “alla människors lika värde”, Göran Hägglund, meni min begreppsvärld betyder det att alla är lika mycket värda ochska behandlas därefter. Att inga skillnader görs mellan folk ochfolk. Inga skillnader, som i inga alls. Alla behandlas lika, påsamma villkor och ges samma förutsättningar. Tycker du verkligenatt er politik innebär lika villkor för HBTQ-personer som förmänniskor som uppfyller heteronormen? Tycker du det, GöranHägglund?

Det tycker nämligeninte jag. Jag vågar gå så långt som till att säga att det dusitter och säger är floskler, väldigt långt från sanningen. Dusitter i TV och ljuger oss rakt upp i ansiktet. Eftersom duuppenbarligen verkar ha glömt vad ni står för, ska jag ge dignågra exempel:

– I Kristdemokraternas partiprogram under rubriken “Adoption” står tydligt att läsa att “Då barn förlorat sina biologiska föräldrar tycker vi att man ska försöka ge barnet en situation som är så lik den som barnet har förlorat som möjligt, alltså en mamma och en pappa.” Detta är i praktiken ett ställningstagande MOT samkönad adoption även i dagsläget. Detta trots att det sedan 2003 har varit lagligt för samkönade par i Sverige att ansöka om adoption.

– KD var det enda riksdagsparti som röstade NEJ till att samkönade par ska kunna få hjälp med insemination på svenska sjukhus, vilket infördes 2005.

– KD var det enda riksdagsparti som röstade NEJ till införandet av en könsneutral äktenskapslagstiftning, vilket infördes 2009.

– Inför valet 2010 hade samtliga riksdagspartier utom KD tagit ställning MOT fortsatta tvångssteriliseringar av transsexuella. KD ändrade sig i frågan 2012, men först efter massiva påtryckningar då Sverige hade världens ögon på sig efter att frågan hade lyfts av internationella människorättsorganisationer.

Om KD hade fåttvälja skulle samkönade par varken få gifta sig eller skaffa barnoch transsexuella skulle fortfarande tvångssteriliseras samt tvingasgenomgå skilsmässa för att få ändra juridisk könstillhörighet.Är detta vad du kallar “alla människors lika värde”, GöranHägglund? I så fall undrar jag vad du klassar HBTQ-personer som,för vi verkar inte vara tillskrivna samma människovärde som andraenligt dina definitioner.

Zandra Hedlund

Feminist, queer ochHBTQ-aktivist

* KD har valt attinte inkludera Q som står för Queer och uttalar sig endast om HBT isitt partiprogram.

Kommentera (6)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.