Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Initiativet Huskurage: "SD vill ta Sverige 30-40 år tillbaka i tiden"

- 08/09/2014, 12:49
Nina Rung och Peter Svensson

Nina Rung och Peter Svensson

Magnus Ragnvid / www.ragnvid.com

"SD vill med förlängda straff visa att de tar krafttag mot brottsligheten trots att det inte finns något stöd i forskning för att höjda straffvärden gynnar vare sig samhället eller individen", skriver Nina Rung och Peter Svensson, initiativtagare till Huskurage.

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Vi måste prata om SD.
Sverigedemokraternas politik skulle ta Sveriges demokratisktvunna mark i jämställdhet tillbaka 30-40 år i tiden. Det är en oundviklig följdav deras principprogram att våldet i samhället på sikt därmed skulle öka ochinte minska. Tanken på att SD:s politik på något sätt ska färga våra barnsframtid är en skrämmande tanke. Det här måste vi prata om.

SD menar att män och kvinnor önskar olika saker ur livet ochatt det inte finns något problematiskt med det. SD hävdar att det är så det skavara och att det beror på det biologiska könet och inte på strukturer isamhället. 

De anser att kvinnor redan i gymnasiet väljer utbildning inom vårdoch omsorg som sedan bidrar till kvinnors val av lågstatusyrken inom offentligsektor. Kvinnor får alltså skylla sig själva för hur de gjort sina val. Inteheller det är ett problem för SD. Däremot kan det möjligen vara ettproblemområde att kvinnor tjänar mindre. Men det har heller inget medstrukturer att göra menar SD. Att Sverige genom att satsa på genuspedagogik iskolor och förskolor kan skapa möjligheter för en jämnare spridning mellan"val" som unga tjejer och killar gör är forskning (och sunt förnuft)som SD tycks sakna tillgång till. De motsätter sig både normkritiskt arbete ochgenuspedagogik i skolor och förskolor. Men ändå menar de att de vill minskavåldet i samhället. Hur bra tycker SD att det gått hittills med att få män att användavåld i mindre uträckning? 

98 % av allt sexuellt våld begås av män och 85 % avvåldsanvändningen står män för, mot andra män, kvinnor och mot barn. Siffrorsom upprepat sig under många år och årtionden. 

Det handlar om kopplingen mellanmaskulinitet och våld och kopplingen mellan sexualitet, maskulinitet och våld.Normer kan och måste utmanas tidigt, med pedagogik som utgår från individen kanbarn vara barn och slipper bemötas utifrån förväntningar som följer av att varatjej och kille.

SD vill också helt upplösa de öronmärkta delarna iföräldraförsäkringen. De vill alltså bidra till att färre män tar ut lediga dagarmed sina barn. I dag tar en fjärdedel av alla pappor inte ut en enda dag ur föräldraförsäkringen.För bara 30 år sedan tog kvinnor ut 94 % av dagarna. Med den här takten har vi möjligtvisett jämställt uttag om ytterligare 30 år. För varje gång som tid har öronmärktsför män, så ökar antalet uttagna dagar. Därför behöver vi en delad föräldraförsäkringså att föräldrar i alla typer av familjekonstellationer får möjlighet att knytaan, visa omsorg och dela lika på tiden med sina barn. Hur vi skaparförutsättningar för delad föräldraförsäkring är en stor utmaning men också enutmaning att överbygga för ett mer jämställt samhälle och minskat våld.

SD vill med förlängda straff visa att de tar krafttag motbrottsligheten. Det finns dock inget som helst stöd i forskning för atthöjda straffvärden gynnar vare sig samhället eller individen. Snarare ärfängelset en grogrund för ytterligare brottslighet och ökad stigmatisering.

Alla som tagit del av den forskning som finns inom området,vet att krafttag mot våld innebär att arbeta för jämställdhet. Ju mer jämställtett land är- desto mindre våld utövas det i landet. SD motarbetarjämställdhetsarbete och därmed ökar deras politik klyftorna mellan män ochkvinnor och det totala våldet i samhället.

Den 14 september är det du som röstar på vilket samhälle duvill ha och vilken framtid du vill vara med och skapa.

En röst på SD är en röst på ökat våld. Din röst räknas.

Nina Rung
Utredare på familjevåldsenheten inomStockholmspolisen och initiativtagare till Huskurage
Peter Svensson
Utbildare inom våldsprevention ochinitiativtagare till Huskurage

Kommer SD ta Sverige 30-40 år tillbaka i tiden?