Tisdag 25 Jan
Stockholm

"Regeringen lurades av tvivelaktiga lobbyister att erkänna Palestina"

Martin Blecher
Martin Blecher. Foto: Privat/TT

Martin Blecher: "Att Sverige tar hjälp av lobbyister med högst tvivelaktig bakgrund och agendor borde få avspegling mer i den politiska debatten".

Kommentera (12)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Över 800 människor avrättades under den av väst beskrivna 'moderata' Hassan Rouhanis första år som president. Den siffran är nu uppe i 937. Ingen har frågat folkrättsprofessorn Said Mahmoudi om den folkrättsliga situationen i Iran. Faktum är att Said Mahmoudi sällan, om ens någon gång, varit intervjuad eller tillfrågad om situationen i Iran. 

Han är desto flitigare folkrättskritiker av Israels politik. Han fick det hedervärda, om än högst anmärkningsvärda och tvivelaktiga, omnämnandet av Margot Wallström på DN Debatt på vilken hon byggde sin tes om erkännande av Palestina baserat på vad just Said Mahmoudi ansåg i frågan. Vem är då Said Mahmoudi?

Said Mahmoudi tjänstgjorde mellan 1974 och 1981 som diplomat på iranska utrikesdepartementet. Mellan iranska revolutionens början fram till 1981 då Mahmoudi lämnade utrikesdepartementet avrättades minst 906 dokumenterade människor. Bland de folkrättsvidriga avrättningar Mahmoudis regering gav grönt ljus för fanns före detta premiärministern, en informationsminister och en utbildningsminister. Majoriteten av avrättningarna var civila personer som inte gjort någonting. 

Efter iranska revolutionen upphörde de diplomatiska förbindelserna mellan Iran och Israel. Israel som tidigare stött shahen kom nu att refereras som lilla satan av Said Mahmoudis förbundna. Det är utifrån denna kontext jag inte finner det märkligt att Mahmoudi pratar desto mer om Israels folkrättsbrott än om hans egen regerings folkrättsbrott. För även om Mahmoudi lämnade utrikesdepartementet 1981 har Ali Khamenei fortsatt på Mahmoudis forna bundsförvant Ruhollah Khomeinis inslagna väg med utomrättsliga avrättningar. 

En annan ivrig förespråkare för ett erkännande av Palestina som alltid tillfrågas om regeringens förda politik i Palestinafrågan men vars bakgrund aldrig granskas närmare är Ulf Bjereld

Redan 2006 skrev Expressen om S-märkte statsvetaren som ofta får uttrycka sig politiskt om Mellanöstern. Expressen 15 maj 2006 :” På vad sätt Ulf Bjereld är Mellanösternexpert är oklart. Bland hans tio böcker, 22 akademiska uppsatser, 14 akademiska artiklar och 35 debattartiklar i dagspressen som han redovisar på sin hemsida finns ett enda alster som handlar om situationen i Mellanöstern: ett bidrag till en dansk antologi om fredsprocessen som utkom 1997. Annars ingenting. Det går alltså knappast att hävda att Bjereld har någon akademisk grund för att utge sig för Mellanösternexpert. Vad han däremot med fog kan kalla sig för är debattör, palestinavän och socialdemokrat. Denna bakgrund diskvalificerar på intet sätt Ulf Bjerelds medverkan som kommentator i Mellanösternfrågor, men man ska veta att hans analyser är av en speciell karaktär, att de inte grundar sig på hans forskning och att de politiska organisationer han valt har starka böjelser för Israels mer extrema fiender. Själv skulle jag inte lita ett ögonblick på en sådan person i frågor som rör konflikten mellan israeler och palestinier.”

Att Sverige, för att bygga en folkrättslig princip som inte finns, tar hjälp av lobbyister med högst tvivelaktig bakgrund och agendor borde få avspegling mer i den politiska debatten. Hur regeringen nu ersätter traditionsenlig folkrätt med politiskt färgat tyckande borde rimligtvis oroa de genuina folkrättsexperterna.

Martin Blecher,
Skribent och föreläsare om Mellanöstern som har arbetat med internationell rätt

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (12)
Kopiera länk
Dela