Tisdag 11 Maj
Stockholm

Tunga svenska namn sluter upp: "PK är det finaste vi har"

"Vi är många som vill vara en motvikt mot de högerextrema, rasistiska, sexistiska och homofoba krafter som nu vunnit mark i Sverige och runt om i Europa"

Kommentera (60)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Snartgår Sverige till val igen. I mars ska svenska folket för andragången på kort tid välja sina politiska företrädare. Införvalet kommer återigen en intensiv debatt att äga rum. Där kommervänster att ställas mot höger, ideologi mot ekonomi och politisktkorrekta mot så kallade ”politiskt inkorrekta sanningssägare”.Ännu en gång kommer begreppet politiskt korrekt, PK, att svartmålasoch kastas i ansiktet på den som vill försvara demokratin. Och densom är PK bli avfärdad som osäker, otrygg i sina åsikter och föratt vara inställsam.

Menvi håller inte med om den beskrivningen. För PK är det finaste vihar!

Politisktkorrekt används idag främst som ett skällsord i debatter och ikommentarsfält där de så kallade politiskt inkorrekta tillåtsdefiniera vad PK är. I dessa debatter används begreppet PK som ettvapen mot den som vill försvara demokratin och ifrågasätta de såkallade sanningssägarna. Effekten är att de politiskt korrekta blirförminskade, debatten kvävs och ”politiskt korrekta” argumentinte blir tagna på allvar.

Därförpåminner vi nu om kampanjen ”PK – det finaste vi har” för attta tillbaka ordet PK och lansera begreppet på nytt, med dess rättainnebörd.

PKinnebär att ta ställning, att se orättvisor och att viljaförändra. Att vara PK är att ha ambitionen att inte diskrimineraeller marginalisera och att verka för demokrati, jämställdhet ochmänskliga rättigheter. Vi utgår inte från den påhittade negativadefinitionen och lägger inte energi på att gå i försvar mot de”politiskt inkorrekta”. För oss är PK något att vara stoltöver. Vår övertygelse är att om tillräckligt många användersig av begreppet med dess positiva innebörd, så upphör PK attfungera som ett förminskande skällsord. Och viktigast av allt –då tillåts debatten att fortsätta och de verkliga argumenten kanfå gehör.

Viär många som vill vara en motvikt mot de högerextrema, rasistiska,sexistiska och homofoba krafter som nu vunnit mark i Sverige och runtom i Europa. Dessa krafter är ofta förklädda till ”rumsrena”politiska partier. Kampanjen ‘PK – det finaste vi har’ blir ettverktyg och en pusselbit i ett bredare motståndsarbete. I kampanjenkan information, kraft och stöd hämtas. Målet med kampanjen äratt vara en rörelse, som smittar av sig och som växer. Den pågårtillsammans och parallellt med andra rörelser som verkar förbevarandet av vår demokrati. 

Tillsammansär vi starkare än motståndarna. Fokusera på orättvisorna och tahotet mot demokratin på allvar. Oavsett politisk hemvist: förena erför mänskliga rättigheter! För PK – är det finaste vi har.

Parasto Backman, grafisk formgivare och initiativtagare till PK - det finaste vi har
Hanne Lindberg,  grafisk formgivare och initiativtagare till PK - det finaste vi har
Andreas Tilliander, musikproducent
Andres Lokko, kulturjournalist
Behrang Miri, programledare, rappare och samhällsdebattör
Farnaz Arbabi, regissör och konstnärlig ledare på Unga Klara
Johan Renck, regissör
Karin Hagren Idevall, språkforskare
Musse Hasselvall, regissör, kampsportsprofil och programledare
Nina Åkestam, forskare, författare och föreläsare
Tiffany Kronlöf, feministisk aktivist och musiker

Är du PK?
Tack för din röst!
Kommentera (60)
Kopiera länk
Dela