Fredag 19 Aug
Stockholm

LUF: "Vi behöver en ny sorts trygghet på arbetsmarknaden"

LUF: "'Men den gamla goda tiden, nu kommer den aldrig tillbaka' inser Håkan Hellström senare. Han har rätt. Vi måste bli av med föreställningen att trygghet innebär att tillbringa hela sitt yrkesliv på en och samma arbetsplats."

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

"Nittiofyrahade jag ett fast jobb" sjunger Håkan Hellström i låten “Trooch tvivel”, där han beskriver otryggheten som uppstår när enfast anställning upphör. Globaliseringen kräver en arbetsmarknad iständig rörelse. Men de förändringar som behöver göras ska intekrossa enskilda människors livsvillkor. Med utgångspunkt iomställningstrygghet har Liberala ungdomsförbundet tagit framförslag som vi vill ska bli en grundplåt i både Folkpartiets ochSveriges förnyelse.

Globaliseringenskapar ny kunskap och ger ökat välstånd, men också nyasamhällsutmaningar. I dag är anställningsskyddet för svenskar medfast arbete i Europatopp och istället ges företagare nödvändigflexibilitet genom att övrigas anställningsvillkor placerar sig ibotten av ligan. Resultatet är ett uppdelat samhälle där den som födsin i utanförskap har små möjligheter att ta sig ur det.

Desom står långt i från arbetsmarknaden, som ungdomar ochinvandrare, hänvisas till försörjningsstöd eller hankar sig frampå vikariat, projekttjänster och sms-anställningar. För att flerska få en hållbar vardag vill vi sänka maxgränsen föranvändandet av tillfälliga anställningar, förslagsvis från femår till två.

Genomkortare uppsägningstider och borttagna turordningsreglerna i lagenom anställningsskydd, LAS, skapar vi en arbetsmarknad där alla fårplats. Borttagna turordningsregler är knappast den enda lösningenpå arbetsmarknadens segregation. Statliga regleringar hör dock intehemma i den svenska arbetsmarknadsmodellen som utgår ifrån attparterna bär ansvaret för att sätta lön och arbetsvillkor påarbetsmarknaden. Att turordning, och inte kompetens, ska varavägledande vid uppsägning är ineffektivt då det skaparinlåsningseffekter. De stora matchningsproblemen på svenskarbetsmarknad beror inte bara på att företag inte vågar satsa påoprövade kort, utan också på att människor inte vågar lämna detman har för att söka ett bättre arbete.

Närkortare uppsägningstider och borttagna turordningsregler nämnshotas tryggheten för dem som redan är inne på arbetsmarknaden. Denenskilde arbetstagarens utsatthet är något politiker måste haförståelse för. Det går inte att ta bort förmåner med den enahanden utan att ge med den andra.

Avden anledningen ska a-kassan fungera som en trygg inkomstförsäkring.Den ska vara allmän och underlätta omställning med ett högt takunder kortare perioder. Dessutom måste trygghetssystemen anpassas såatt det blir lättare att växla mellan anställning och egetföretagande. För att ytterligare underlätta rörligheten vill viäven införa ett omställningsavdrag som möjliggör skatteavdragför inkomster som senare används till om- eller vidareutbildning.

"Menden gamla goda tiden, nu kommer den aldrig tillbaka" inser HåkanHellström senare i samma låt. Han har rätt. Vi måste bli av medföreställningen att trygghet innebär att tillbringa hela sittyrkesliv på en och samma arbetsplats. Förbättrade möjlighetertill omställning skapar trygghet på en föränderlig arbetsmarknad.Både socialdemokratiska och moderata ministrar har fört en stelbentarbetsmarknadspolitik som på olika sätt förstärker klyftorna isamhället. Vår förhoppning är att Folkpartiet tydligare visar attdet finns en politik för en helhetssyn. Sverige behöveromställningstrygghet.

LindaNordlund, förbundsordförande
KajsaDovstad, socialpolitisktalesperson
AntonWemander Grahm, arbetsmarknadspolitisktalesperson
Liberala ungdomsförbundet

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.