Stockholm

RFSU: "Vi måste prata mer om sexköpslagens konsekvenser"

. Foto: Privat/TT

Kristina Ljungros (RFSU): "Vi tycker även att det behövs ett nationellt kunskapscentrum som får till uppgift att samla kunskap om sexköp och metoder för förebyggande arbete för att nå människor som köper sex samt sociala insatser för att nå personer som säljer sex"

Kommentera (17)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Kristina Ljungros är förbundsordförande för RFSU, som i dag har släppt en rapport om sexköpslagen.

Läs rapporten här.

Sexköpslagen infördes 1999 och gjorde det förbjudet att köpa, men inte sälja, sex. Lagen har varit omdebatterad ända sedan den infördes. 2008 utvärderades den och redan i utvärderingsuppdraget slogs fast att köp av sexuell tjänst fortsatt skulle vara kriminaliserat.

Bland unga människor i Sverige har fler killar än tjejer erfarenheter av att sälja sex, trots det fokuserade utvärderingen nästan uteslutande på kvinnor som säljer sex till män. Dessutom saknade den helt hbt-perspektiv.

Vi har länge krävt att människor som säljer sex ska få ge sina perspektiv, men då vi inte har fått gehör bad vi en forskare ta fram en total kunskapsöversikt.

Idag presenterar vi därför rapporten ”Förbud mot köp av sexuell tjänst i Sverige – avsedda effekter och oavsedda konsekvenser”.

Rapporten visar att bevisen för att lagstiftningen ska ha uppnått sina mål är svaga. Till exempel är det svårt att slå fast att antalet sexköp har minskat. Lagen har däremot bidragit till flera oönskade konsekvenser.

Försäljningen av sex har flyttat till mer insynsskyddade platser och satt människor som säljer sex i en mer utsatt situation. Lagstiftningen har även bidragit till en ökad stigmatisering av människor som säljer sex.

Okunskapen hos myndigheter och inom sjukvården om personer som erbjuder sex mot ersättning försvårar sociala insatser. Det i sin tur gör att tillgängligheten till vård eller stöd minskar och misstron mot samhället bland de som erbjuder sex mot ersättning växer.

Sexköp är problematiskt och att köpa någon annans kropp kan aldrig vara en rättighet. Men vi måste fråga oss vilka åtgärder som är mest effektiva och vi måste våga ifrågasätta vad lagstiftningen har haft för konsekvenser.

Vi tycker att det behövs ett normkritiskt arbete som riktar sig till människor som köper sex i syfte att minska efterfrågan av sex mot ersättning. Det behövs också skadereducerande och sociala insatser till människor som säljer sex. Vi bör se över möjligheterna till en förändrad lagstiftning med ett tydligt rättighetsperspektiv som utgår från människor som säljer sex.

Vi tycker även att det behövs ett nationellt kunskapscentrum som får till uppgift att samla kunskap om sexköp och metoder för förebyggande arbete för att nå människor som köper sex samt sociala insatser för att nå personer som säljer sex.

Vad vi nu önskar är att så många som möjligt läser rapporten och deltar i en diskussion om frågan om sexköp. Hur minskar vi efterfrågan på sexköp på bästa sätt? Hur ger vi bäst stöd till människor som säljer sex?

Kristina Ljungros,
Förbundsordförande RFSU 

Bör sexköp legaliseras?
Tack för din röst!
Kommentera (17)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.