Söndag 5 Dec
Stockholm

Zandra Hedlund: "Fifty Shades of Rape – Sluta glorifiera sexuellt våld"

Zandra Hedlund: "Att framställa en bok som “Fifty Shades of Grey” som en hyllning till kvinnlig sexualitet är ingenting annat än en glorifiering av sexuellt våld och medverkar till att normalisera och odla en våldtäktskultur""

Kommentera (66)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Zandra Hedlund är BDSM-utövare, samt medlem i och pressansvarig hos Feministiskt Initiativ.

Catia Hultqvist skriver i dag i DNKultur om kritiken mot “Fifty Shades of Grey” och menar på att vi intekan tvinga in alla kulturyttringar i en feministiskt godkänd mall.Det är en märklig tolkning och visar på total okunskap om vadkritiken är baserad på. Det här handlar inte om att vilja begränsakulturyttringar. Det här handlar om att okritiskt hylla glorifieringav sexuellt våld och svartmålande av sexuella minoriteter.

“Fifty Shades of Grey” handlar ommiljonären Christian Grey som tar sig an den unga kvinnan AnastasiaSteele (som dessutom är oskuld) och gör henne till sin sexslav. Densexuella praktiken innefattar många element från BDSM-världen ochhar därför tolkats som en målande beskrivning av hur enBDSM-relation vanligtvis ser ut. Antingen har författaren gjortväldigt dålig research kring vad BDSM är, eller så är syftet attskildra en våldtäktshistoria.

Anastasia må framställas som enmasochist som njuter av piskan och så långt inga problem. Det ärinte den sexuella praktiken som ifrågasätts, det som blirproblematiskt är när den manliga huvudkaraktären Christian Greyvid upprepade tillfällen går över hennes gränser, fortsättertrots att hon använder stoppord och ger henne alkohol för attminska hennes motstånd. Hade det handlat om normativt fittan-runt-kuken-sex, hade ingen ifrågasatt att det rörde sig om regelrättaövergrepp, men eftersom det framställs som BDSM tolkas berättelsenplötsligt som en skildring av sexuell frigjordhet och normbrytandesexualitet och hyllningskörerna vet inget slut.

En roman kan givetvis handla omvadsomhelst och behöver inte vara politiskt korrekt. Syftet kanskeär att skildra en historia med upprepade fall av våldtäkt,sexuellt utnyttjande, fysisk och psykisk misshandel. Det finns gottom såna exempel i litteraturhistorien. Problemet blir när detframställs som att detta är en beskrivning av BDSM, att det är såBDSM fungerar. En enad hyllningskör som välkomnar en sexuelltfrigjord roman gör inte saken bättre. Sen när är det sexuelltfrigjort att våldta någon? När ska vi sluta hylla våldtäktsmän?

Det finns en sak som bör vara centralinom alla sexuella praktiker och det stavas samtycke. Inom BDSM finnsdet något som kallas för SSC och RACK. Det är förkortningar somstår för Safe, Sane and Consensual respektive Risk Aware ConsensualKink. Nyckelordet är Consenual, samtycke. Samtycke innebär att allainblandade parter har godkänt det som sker och gör det heltfrivilligt. Det är fullt möjligt att samtycka till i principvadsomhelst, men det är även möjligt att närsomhelst dra tillbakasitt samtycke om det inte längre känns bra. I BDSM användsvanligtvis så kallade stoppord för att avbryta om leken gått förlångt. Att använda ett stoppord är att dra tillbaka sitt samtycke.Att fortsätta efter att någon har uttalat ett stoppord ärvåldtäkt.

BDSM skiljer sig inte från andrasexuella praktiker på den punkten. Sex utan samtycke är inte BDSM,det är våldtäkt. Att skada någon utan samtycke är inte BDSM, detär misshandel.

Att framställa en bok som “FiftyShades of Grey” som en hyllning till kvinnlig sexualitet, enberättelse om sexuell frigjordhet och normbrytande sexualitet, äringenting annat än en glorifiering av sexuellt våld och medverkartill att normalisera och odla en våldtäktskultur. Att därtillsvartmåla sexuella minoriteter genom att samtidigt kategorisera allaBDSM-utövare som våldtäksmän är djupt osmakligt.

Jag tror på sexuell frigjordhet ochjag tror på normbrytande sexuella praktiker. Därför vägrar jaghylla “Fifty Shades of Grey”.

Zandra Hedlund,
Debattör och skribent, feminist ochBDSM-utövare

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (66)
Kopiera länk
Dela