Tisdag 29 Nov
Stockholm

Elever från Engelska Skolan: "Svensk skola behöver mer disciplin"

1 av 3
. Foto: Privat
2 av 3
. Foto: Privat
3 av 3
. Foto: Privat

Tommy Ky och Daniel Nikolov: "Vi hoppas på att den svenska skolan kan förbättras på alla plan genom att skolorna vidtar och utvecklar de disciplinära åtgärderna som krävs för en bättre undervisning och arbetsro i klassrummen"

Kommentera (9)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenterna

Tommy Ky och Daniel Nikolov är tidigare elever på Internationella Engelska Skolan i Borås. 

Följ Tommy Ky på Twitter: 
@TommyTheKy

Följ Daniel Nikolov på Twitter: 
@NikolovDanielM

Förutom detta är Tommy Ky aktiv i Folkpartiets ungdomsförbund LUF, och Daniel Nikolov är aktiv i MUF.

I en debattartikel hos Nyheter24 beskriver Ismail Quittineh i en debattartikel omkritiken mot Internationella Engelska Skolans ordningsregler, somverkar vara anmärkningsvärda för många. Inte minst förkritikerna och för de personer som har valt att anmäla friskolan pågrund av att elever exempelvis inte följer klädkoden, som harupprättats av skolan och som eleverna, tillsammans med sinaföräldrar, läser igenom ordningsreglerna och godkänner genomunderskrifter på papper.

Detvi ställer oss kritiska till är mot kritiker som klagande eleveroch föräldrar, och dessutom Skolinspektionen, som kritiserarfriskolan, på grund av att elever inte har ett inflytande kringordningsreglerna. Varför ska man moralisera över friskolansordningsregler och åtgärder som har upprättats av skolan, medsyfte på att fokuserapå utbildningen genom tillämpning av viktiga disciplinäraåtgärder? Varför ens välja en friskola utan att ha bildat enuppfattning om hur skolan fungerar? Eller varför till och med ensvälja en skola, när man är medveten om skolansordningstillämpningar och åtgärder?

Tackvare de disciplinära åtgärderna som Internationella EngelskaSkolan har tillämpat, så har man flyttat allt fokus från käbbeloch ordningsstörande till undervisning och arbetsro. Enligt en sammanställning, av fakta från 2013 gjord av skolverket och enjämförelserapport som den berörda friskolan har tagit fram, såvisar det sig att friskolan har varit överlägsna med resultaten inom flera ämnen som engelska, matematik och naturvetenskapligaområden till skillnad mot alla skolor i Sverige.

Dessutomså kan man understryka att Internationella Engelska Skolans eleverhade 24 procentenheter bättre resultat, med betygen C eller högre, inomämnet matematik än vad svenska skolor hade. Alltså var det hela 60 procent bättre (!). Disciplinära åtgärder iundervisningen skulle förbättra den svenska skolan i PISA-mätningen genom attlägga mer fokus på undervisningen och mindre fokus på käbbel.

Vivill dessutom citera Barbara Bergström, som i tidigare nämna artikel säger:

”HosInternationella Engelska Skolan har vi starkt fokus på attupprätthålla en ordning och arbetsro som gör att lärare kanundervisa och elever lära. I vår senaste kvalitetsmätning uppgav98 procent av lärarna i våra skolor att de kunde starta lektioner itid och utan problem. Redan om fem minuter av varje lektion störs pågrund av sena ankomster och annan oro, försvinner ett helt läsårsundervisning i grundskolan, framhåller Barbara Bergström.”

Vihoppas på att den svenska skolan kan förbättras på alla plan genomatt skolorna vidtar och utvecklar de disciplinära åtgärderna somkrävs för en bättre undervisning och arbetsro i klassrummen. Vivill även påminna om att vi har något som heter valfrihet iSverige, vilket betyder att man kan välja en annan skola om man ärmissnöjd med den nuvarande skolan man studerar på som elev.

TommyKy,
DanielNikolov,
Tidigareelever på Internationella Engelska Skolan i Borås

Behövs det mer disciplin i skolan?
Tack för din röst!
Kommentera (9)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.