Onsdag 5 Okt
Stockholm

Repf: "Estelle borde få slippa vara prinsessa"

1 av 2
2 av 2

Magnus Simonsson: "Monarkins krav är inte rimliga att ställa på ett barn i ett övrigt fritt och demokratiskt land"

Kommentera (6)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Republikanska Föreningen

Följ Republikanska Föreningen på Twitter: @RepF

I dag fyller Estelle Bernadotte tre år.Hon är född för att - såvida statsskicket inte ändras - en dagbli svensk statschef. Hon delar födelsedag med drygt 300 andra barni Sverige, men till skillnad från dessa är som sagt tanken att honen dag ska ärva vårt lands högsta offentliga ämbete. Att födassom prinsessa och ha ett förutbestämt liv kan verka glamouröst ochprivilegierat, men hon tvingas växa upp i offentlighetens ljus,underkastas en särskild uppfostran och lever under speciella regler.

Hon har till exempel inte formellt ettefternamn. Enligt namnlagen ska ett barn som föds i Sverige få ettefternamn, men Skatteverket bröt mot lagen. Jag anser att lagenborde gälla lika för alla medborgare och skriver därför EstelleBernadotte i denna text, även om hon bara har en asterisk införd iden kolumn i folkbokföringen där efternamnet vanligtvis står.Skatteverket har medgett att deras beslut står i strid mednamnlagen.

Även när det gäller religionsfrihetskiljer Estelle Bernadotte ut sig. Personerna som hör tillkungafamiljen måste nämligen vara medlemmar av Svenska kyrkan. Attreligionstvång fortfarande lever kvar i våra grundlagar, även omdet bara berör ett fåtal medborgare, är givetvis fullständigtorimligt.

I vuxen ålder kommer EstelleBernadotte att sakna möjligheten att gifta sig med vem hon vill. Honmåste ha både den regerande statschefen och regeringens godkännandeför att kunna ingå äktenskap. Faktum är att hon inte ens fårresa utomlands utan samtycke från statschefen, inte heller när honblir myndig.

Estelle Bernadotte saknar grundläggandefri- och rättigheter. Hon har redan från födseln sitt liv utstakatoch saknar därmed möjlighet att förverkliga sina drömmar.Kungafamiljen har visserligen bett media att respektera hennesprivatliv under uppväxten, men hovets pr-avdelning är flitiga medatt sprida filmer och fotografier på den lilla flickan.

Jag är medveten om att EstelleBernadotte givetvis kan avsäga sig rätten till tronen och få denfrihet som hon, precis som andra barn, förtjänar. Det är dock inteså enkelt för en treåring att trotsa familjen och traditionerna.Eftersom hennes uppfostran är hårt styrd lär hon dessvärre äveni framtiden vara fast i sin infödda roll. Kritiskt och självständigttänkande lär hon nämligen inte uppmuntras till - för tänk om honfår en republikansk övertygelse. Möjligtvis går det att hoppas påatt Estelle Bernadotte kommer att göra en rejäl tonårsrevolt.

Monarkins krav är inte rimliga attställa på ett barn i ett övrigt fritt och demokratiskt land. FN:sdeklaration om de mänskliga rättigheterna uppger att "allamänniskor är födda fria och lika i värde och rättigheter".Estelle Bernadotte borde få slippa vara prinsessa och få bli en friindivid i Republiken Sverige.

Magnus Simonsson,
generalsekreterare Republikanska föreningen

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (6)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.