"Vi människor är inte försökskaniner åt Monsanto"

- 26/02/2015, 16:47

Privat

Pontus Eklund: "Jag vill inte påstå att jag vet att genmodifierade grödor skadliga. Däremot så är Monsantos historiska agerande mycket problematiskt"

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Monsanto är ett företag som varje år omsätter flera miljarder dollar. De står för en stor del av världens fröproduktion med deras genmodifierade frön. Frågan är bara vad det egentligen är för företag? För att förstå det måste vi först gå igenom företagets historia. 

● På 1920-talet utvecklade Monsanto PCB. Tanken var att det skulle vara ett brandsäkert alternativ till olja. Användningen av PCB ledde till leverskador, cancer och skadade foster vilket ledde till förbud. Det finns dock fortfarande kvar i naturen på grund av den långa nedbrytningstiden. Fisk från Östersjön, Vänern och Vättern har än idag höga halter PCB och rekommenderas inte till gravida. 

● På 1940-talet förbjöds DDT, ett insektsgift tillverkat av Monsanto som visade sig vara väldigt skadligt för djur och natur. Havsörnen var länge utrotningshotad på grund av höga DDT och PCB-halter i naturen.

● Under Vietnamkriget använde sig den amerikanska armén av det Monsanto-tillverkade avlövningsmedlet Agent Orange för att glesa vegetationen i skogarna. Det skulle leda till dödsfall, cancer såväl som missbildningar hos foster.

● Sedan år 2000 är Monsantos tillväxthormon rBST, som används för att öka kors mjölkproduktion, förbjuden i EU, Australien, Kanada, Israel och Japan. Detta på grund av riskerna för djur och människor. Även vissa amerikanska delstater har förbjudit tillväxthormoner sedan dess.

● Genmodifierade frön är idag en väldigt stor del av Monsantos verksamhet och frågan om genmodifiering har varit omtvistad. Vissa forskare som har varit kritiska mot genmodifiering har inte fått jobba kvar på sin arbetsplats. Ett exempel på detta är Árpád Pusztai som efter kritiska uttalanden i brittisk TV inte fick förnyat kontrakt på Aberdeens universitet.

● Fler och fler missbildade växter ses på fält runt om i världen då genmodifierade och icke-genmodifierade plantor på naturliga vägar korsas. Det innebär ett enormt hot mot jordbrukare som i praktiken kan bli tvingade att byta till att odla genmodifierade grödor för att inte gå i konkurs. 

● Monsanto har gjort stora donationer till politiska kampanjer, varit inblandade i mutskandaler och svängdörren mellan Monsanto och politiska uppdrag kan ses som mycket problematisk

Med detta som bakgrund kan vi ju fråga oss varför inte misstänksamheten mot Monsanto är större? 

Jag vill inte påstå att jag vet att genmodifierade grödor skadliga. Däremot så är Monsantos historiska agerande mycket problematiskt och fram tills oberoende forskning har slagit fast att genmodifierade grödor är säkert att konsumera så vill jag att vi tar det säkra före det osäkra. 

Vi människor är inte försökskaniner och världen är inte ett laboratorium för Monsanto att leka runt i!

Pontus Eklund,
Språkrör Grön Ungdom Uppsala