Söndag 5 Dec
Stockholm

"Lagar ska gälla alla – därför polisanmäler jag DN för dataintrång"

1 av 3
2 av 3
3 av 3

Amelia Andersdotter: "Vi kan inte ha en ordning där alla datorer är skyddade utom privatpersoners. Åklagarmyndigheten behöver etablera att lagen skyddar alla lika"

Kommentera (4)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Amelia Andersdotter är tidigare ledamot i Europaparlamentet för Piratpartiet. Under 2014 och 2015 har hon bidragit i OSCE:s expertgrupp för ungt politiskt ledarskap, med sina kunskaper om bland annat hacktivism.

Amelia är även matematikstuderande i Lund.

Följ henne på Twitter: @teirdes

Under våren har riksåklagaren bedömt att det är kriminellt att olovligen installera Google Talk på ens jobbdator. Enligt 4 kap 9 § c brottsbalken räknas det nämligen som dataintrång om man i ett register för in en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling.

Denna – förvisso rimliga – tolkning av nuvarande lagstiftning gör även mig till brottsoffer. På skärtorsdagen gick jag till polisen och anmälde Dagens nyheter för dataintrång. De har olovligen lagt till upp till 255 automatiskt behandlade uppgifter i mina register vid ett flertal tillfällen sedan februari 2015. De har också begått brott mot kaklagen, 6 kap 18 § lagen om elektronisk kommunikation.

På sin hemsida stoltserar DN med att de begår dataintrånget för att de vill tjäna pengar. Tillsammans med sina partners vill de spåra mig så att de enklare kan tjäna pengar och ”förbättra sina tjänster”. DN begår inte bara ett brott mot mina dataregister och deras rätt att inte ändras utan min tillåtelse, utan också ett brott mot mig och mina grundläggande rättigheter.

Det är inte bara jag som är drabbad. Varje dator som besöker DN är offer för denna storskaliga IT-kriminalitet. DN förlitar sig på att brottsoffren är för inkompetenta för att förstå och anmäla intrången. De förlitar sig på att åklagarmyndigheten inte kommer våga utreda brottet, trots att lagen inte kunde vara tydligare.

Enligt överåklagare Thomas Häggströms uttalande ÅM 2015/0306 av den 5 februari 2015 förutsätts ”inte att intrånget sker i ett visst syfte, t.ex. för att hämta information eller för att åstadkomma skada eller någon annans följd.” Bedömningen delas av riksåklagare Anders Perklev. Att DN begår ett brott mot lagen för elektronisk kommunikation är alltså inte relevant för brottet de begår enligt Brottsbalken och dataintrångslagstiftningen.

Häggström menar att det för straffansvar inte förutsätts ”att någon säkerhetsåtgärd kringgås”. Mina data har dock förändrats av DN (och med DN:s hjälp även av DN:s samarbetspartners) utan min tillåtelse även då jag vidtagit säkerhetsåtgärder.

Jag har anmält till polisen för att mina och andras data bör vara lika skyddade mot förändring som myndigheters och företags. Att jag kan lita på, förstå och kontrollera hur datan är strukturerad är viktigt för mig i både professionell och privat bemärkelse.

Enligt en ny undersökning från EU är det inte bara DN som hackar ostraffat. Faktum är att de flesta företag som driver hemsidor kommer undan med både dataintrång och kränkning av privatliv utan att myndigheter gör något. Att brottet skulle vara ”ringa” går knappast att hävda. Det rör sig om hundratals övergrepp från ett och samma företag, vid varje tillfälle jag kontrollerat.

Fler personer bör agera mot dessa upprepade kränkningar av våra datorer. Om du har blivit drabbad – anmäl till polisen. Vi kan inte ha en ordning där alla datorer är skyddade utom privatpersoners. Åklagarmyndigheten behöver etablera att lagen skyddar alla lika.

Amelia Andersdotter,
Tidigare ledamot i Europaparlamentet för Piratpartiet

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (4)
Kopiera länk
Dela