Lördag 31 Jul
Stockholm

"Skrota Systemet och sänk åldersgränsen"

1 av 3
2 av 3
3 av 3

Filip Åhsberger: "Resultatet av ett statligt monopol på alkohol är inte en mindre alkoholkonsumtion. Det är en större import av alkohol från länder som Danmark och Tyskland och en större svart marknad"

Kommentera (22)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Filip Åhsberger är juriststudent. Han har varit politisk aktiv i Moderaterna sedan 2009 och kommunpolitiker sedan 2010.

Han brinner för migrations- och skattefrågor.

Följ honom på Twitter:@Filipahsberger

När man fyller 18 år får man enligt lag vara med och rösta om Sveriges framtid i riksdags- kommun- och landstingsval, man får köra bil, man får gifta sig och man får adoptera barn. Man får i många människors ögon leva ett ”vuxet liv”.

Men den vuxna verkligheten sträcker sig inte längre än att ta ett glas vin hemma på en fredagskväll. Då säger staten nej. Sveriges socialistiska historia och den ständiga övertygelsen att staten vet vad som är bäst för alla människor har medfört att vi idag har en av världens mest restriktiva alkohollagar.

De alkohollagar som vi har i Sverige är så djupt rotade i vår identitet att majoriteten hellre ser dagens alkoholmonopol än en alkoholmarknad där konsumenten har makten att bestämma vilka priser och vilket sortiment som ska erbjudas. Detta är en frihetsinskränkning som svenskarna underligt nog hyllar.

När apoteksmonopolet släpptes fri var rädslan att butiker inte skulle kunna kontrollera 18-årsgränsen för försäljning av receptfria läkemedel. Sex år senare ser vi hur ogrundad denna rädsla var, och det samma gäller alkohol.

Det finns inget som talar för att ICA eller Hemköp skulle vara sämre på att följa den svenska alkohollagstiftningen än systembolaget men den svenska staten är livrädd för att släppa sin kontroll på alkoholen. De anser alltså att man som artonåring är mogen nog att skaffa familj och barn men inte ansvarsfull nog att kunna ta ett glas vin hemma utan att dricka upp hela flaskan. Statens misstro på människan är i detta hänseende synnerligen oroande.

Resultatet av ett statligt monopol på alkohol är inte en mindre alkoholkonsumtion. Det är en större import av alkohol från länder som Danmark och Tyskland och en större svart marknad.

En undersökning från World Health Organisation (WHO) visade att nordiska ungdomar visserligen drack mindre total mängd alkohol på årsbasis än sin europeiska motpart men att detta inte var en följd av att vi i norden var bättre på att kontrollera vårt drickande.

Tvärtom var nordiska ungdomar sämre på att bruka alkohol och att vi, även om vi drack mer sällan, drack i större mängder. Studien visade också att orsaken till att vi i norden förtär alkohol mindre frekvent än resterande Europa sannerligen var mer relaterat till vår historia och kultur än vår restriktiva alkoholpolitik.

Det har de senaste åren utförts flera avregleringar av alkoholmonopolet och det är exempelvis idag tillåtet att beställa alkohol via internet av andra leverantörer än systembolaget. Det har dessutom blivit lagligt att visa alkoholrelaterad reklam på tv och i tidningar samt att öppettiderna på systembolaget utökats.

När dessa liberaliseringar genomförts har politiker ofta visat en oro om hur dessa kommer att påverka alkoholkonsumtionen i Sverige. Enligt Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) drack en genomsnitt svensk år 2004 10.4 liter ren sprit/år.

År 2012, när dessa liberaliseringar genomförts, låg denna siffra på 9.1 liter ren sprit/år. Att svenskarna dricker mindre är antagligen inte ett resultat av liberaliseringarna, utan snarare en följd av konsumenternas kunskapsnivå gällande alkohol, men det visar att konsumtionen av alkohol inte är direkt relaterad till alkoholrestriktionerna.

Att inskränka den fria marknaden på det vis vi gör i Sverige, och därmed också konsumentens rätt att välja den försäljare som levererar den attraktivaste produkten, är fel.

Summa summarum bör alkohollagstiftningen ändras och även innefatta att personer över 18 år har möjlighet att inhandla alkohol, samt monopolet avskaffas.

Filip Åhsberger,
Student och kommunpolitiker för Moderaterna

Vill du skrota Systembolaget?
Tack för din röst!
Kommentera (22)
Kopiera länk
Dela