Vi måste se till att EU-migranter inte bygger fler kåkstäder

- 10/10/2015, 11:02 -
Micael Grenholm menar att vi måste se till att alla som bor på Sveriges gator får tak över huvudet.
1 av 3

Micael Grenholm menar att vi måste se till att alla som bor på Sveriges gator får tak över huvudet.

Privat / TT

Han ifrågasätter politikernas beslut att avhysa människor.
2 av 3

Han ifrågasätter politikernas beslut att avhysa människor.

TT

Micael Grenholm är ordförande för Stefanushjälpen
3 av 3

Micael Grenholm är ordförande för Stefanushjälpen

Privat

Micael Grenholm: "Lösningen på problemet är dock inte att avhysa dem, utan att ge dem en laglig plats att bo där bra sanitära förhållanden råder".

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Efter Uppdrag gransknings reportage om den sanitära misär som råder i många av Sveriges kåkstäder och läger, har flera röster höjts för att detta måste få ett slut. Och naturligtvis är det så. De hemlösa måste få hem där de har toaletter, sophämtning och dusch. På så sätt kommer kåkstäderna och lägren inte behövas och de sanitära problemen upphöra.

Dock är det sällan denna lösning som framförs när ledarsidor och politiker kräver att problemet måste upphöra, istället föreslås det av bland annat regeringen att det ska bli ”lättare att avhysa”. Det är dock en ickelösning, eftersom det inte löser problemet. Ickelösningar framställs ibland som lösningar trots att de är precis lika konstruktiva som att göra ingenting eller banka huvudet i en vägg.

När polisen avhyser de hemlösa från deras läger utan att hänvisa dem till någonting, exempelvis en laglig uppställningsplats med sophämtning och toaletter eller subventionerade lägenheter, så kommer givetvis ett nytt läger uppstå någon annanstans. Det är precis det vi ser i exempelvis Stockholm där kronofogden och polisen lekt katt och råtta med de hemlösa i flera år. Att göra det enklare att avhysa och på så sätt öka hastigheten på avhysningarna, gör absolut ingenting för att hjälpa de hemlösa från sin hemlöshet.

Det vanligaste argumentet för avhysningar är att svensk lag måste råda i Sverige, att oavsett hur fattig man är så är det olagligt att bosätta sig på någon annans mark, och markägare har fullständig rätt att tillkalla kronofogde för avhysning. Medan detta är helt rätt i sak, så är det fullkomligt meningslöst att framställa roten till problemet som att de hemlösa inte lyder lagen, eftersom de inte kan lyda lagen. När det är olagligt att vara hemlös kommer de hemlösa per automatik göra olagliga saker.

Genom mitt arbete med Stefanushjälpen känner jag många hemlösa EU-migranter och har god insyn i deras situation. De är för fattiga för att hyra en lägenhet eller ta sig in på vandrarhem. De har heller inte råd att stå på camping. Hemma i östeuropa har de ingen inkomst eftersom arbetslösheten är skyhög och socialbidragen är jättelåga och otillräckliga. De som åker hem kommer därför nästan alltid tillbaka hit för att tigga eller spela ihop mer pengar.

Att flera av dem då ockuperar andras mark med tält, bilar eller husvagnar för att ha någonstans att sova är därför både förståeligt och oacceptabelt samtidigt. Ingen ska behöva bo på det sättet. Lösningen på problemet är dock inte att avhysa dem så att de ockuperar någon annans mark i stället, utan att ge dem en laglig plats att bo där bra sanitära förhållanden råder.

Det enda sättet att bota hemlöshet är ju, per definition, att de hemlösa får ett hem.

Micael Grenholm,
Ordförande Stefanushjälpen