Onsdag 5 Okt
Stockholm

Skulle du tvinga på ditt barn jobb och religion?

1 av 3
2 av 3
3 av 3

Folkpartiet Liberalerna bör vara det parti som mer än något annat tar strid för demokratiska förbättringar i samhället och kämpar för ett slut på oförtjänt makt och privilegier, även i toppen av samhällskroppen.

Kommentera (10)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Följ Republikanska föreningen på Facebook, Twitter, Instagram och Google+:
www.facebook.com/repf.sewww.twitter.com/repfwww.instagram.com/repfsewww.google.com/+repfse

Folkpartiet Liberalerna och dess föregångare har en stolt historia av att verka för frihet och demokrati i Sverige. Liberaler har i alla tider kämpat för jämlikhet och bidragit till att skapa ett samhälle där framgång bygger på individens egna meriter snarare än privilegier och släktskap.

Betonandet av individens rättigheter ska ses som en del av Folkpartiet Liberalernas själ. Dessa grundvärderingar borde leda till att partiet omvärderar sin syn på monarkin.

I en demokrati ska inga offentliga ämbeten ärvas. Det borde vara självklart för ett liberalt parti. Monarkin är en motbjudande kvarleva från den tid då Sverige var ett kungligt envälde, den är en skymf mot demokratin, och och strider till sin natur mot liberalismens grundvärderingar.

Det nuvarande statsskicket går helt enkelt inte att förena med demokrati, jämlikhet och medborgerliga rättigheter.

Tyvärr verkar många av dagens svenska liberaler leva med missuppfattningen att kungen saknar politisk makt. Det är enbart naivt att tro att positionen som statschef inte skulle vara ett maktämbete.

I rollen ingår det bland annat att hålla ett tal vid riksmötets öppnande (ett tal som alltid har politiska inslag), att representera Sverige vid officiella statsbesök utomlands och att ständigt förekomma i massmedia.

Det blir motsägelsefullt att i detta läge stödja monarkin genom att hävda att kungen saknar politisk makt och inte uttalar sig i politiska frågor. Tidningen Fokus presenterade förra veckan sin årliga lista över Sveriges främsta makthavare och Carl Gustaf Bernadotte prenumererar på en plats på den listan. Fokus anser till och med att han har ökat sitt politiska inflytande under det senaste året.

Rätten att politiskt representera Sverige ska inte gå i arv. Den rätten kan enbart ges genom demokratiska beslut. Om all offentlig makt ska utgå från folket har medborgarna rätten att välja vilka som representerar dem och deras land. Det är inte konstigare än att medlemmar i en förening ska ha rätt att välja vilka som sitter i föreningens styrelse.

Samtidigt som monarken och dennes familjemedlemmar åtnjuter viss makt som aldrig bör förlänas genom blodsarv, så har de också en stor brist på egenmakt som vi svenskar utan så kallat blått blod tar för givet när det gäller oss själva.

Det är orimligt att genom lagtvång tvinga barnen inom kungafamiljen att växa upp efter en viss religiös tro och att de som myndiga ska behöva be både statschefen och regeringen om lov för att få gifta sig. Att en sådan ordning kvarstår borde framstå som provocerande för varje parti som står på en liberal grund.

Folkpartiet Liberalerna bör vara det parti som mer än något annat tar strid för demokratiska förbättringar i samhället och kämpar för ett slut på oförtjänt makt och privilegier, även i toppen av samhällskroppen. Att vara ett liberalt parti förpliktigar, särskilt nu när partiet ska byta namn till enbart Liberalerna för att tydligare visa sin ideologiska hemvist.

Torekovskompromissen, som bidrog till begränsa monarkins formella makt, är över 40 år gammal och det demokratiska reformarbetet måste fortsätta. I denna riktning ligger ett avskaffande av det odemokratiska system som monarkin är ett uttryck för. Ett liberalt samhälle kan inte innehålla ett ärftligt statschefsämbete. Folkpartiet Liberalerna måste ta liberalismen på allvar och verka för ett införande av republik!

Anna Steele,
Vice ordförande, Republikanska föreningen

Magnus Simonsson,
Generalsekreterare, Republikanska föreningen

Båda är medlemmar i Folkpartiet Liberalerna
Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (10)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.