Lördag 4 Dec
Stockholm

Ingen ska behöva ha en lärare som säger rasistiska saker och använder n-ordet

1 av 7
2 av 7
3 av 7
4 av 7
5 av 7
6 av 7
7 av 7

Debattörerna: Skolan ska vara en motkraft mot idéer som inte grundar sig på respekten för alla människors lika värde. Då kan vi inte ha en skola som gör tvärtom.

Kommentera (7)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

En lärare på den kommunala skolan Kärrtorps gymnasium i Stockholm blir tagen på film när han under lektionstid häver ur sig rasism och afrofobi. Filmen sprids just nu som en löpeld genom sociala medier. Detta är en händelse som vittnar om vad rasifierade elever och lärare får utstå i sin skolmiljö och i samhället i stort.

Ingen ska behöva känna sig otrygg i skolan. Trots det så ser vi att verkligheten för många elever är att de möter kränkningar och trakasserier i skolan. För hur mycket rasism ska elever behöva ta under en skoldag?

Inte nog att du har läxor och prov att plugga till, du ska också handskas med rasistiska lärare. Skolan ska ha som ansvar att arbeta mot den strukturella diskrimineringen och rasismen som hittas såväl i skolans värld som utanför.

Vi menar att det aldrig kan vara acceptabelt att en lärare som har i sitt uppdrag att främja uttrycker sig rasistiskt. Rasism i skolan och i nära anslutning bidrar också till otrygghet och begränsning av unga människors liv, det kan till exempel handla om generaliseringar och stereotyper, sämre behandling, kränkningar och våld. Det är mönster som måste belysas och brytas, skolan behöver aktivt förebygga maktstrukturer och förhindra kränkningar.

Filmen från Kärrtorps gymnasium är bara ett exempel på när rasistiska händelser utspelar sig under skoltid. Vi är många unga som kan vittna om eller upplevt det själva på våra skolor.

I en rapport från Expo som beskriver var i samhället utsattheten är som störst för hatbrott och diskriminering lyfts tyvärr skolan fram som en plats där rasism och fördomar reproduceras. Enligt rapporten färgas den svenska skolan av okunskap, stereotyper och generaliseringar av minoritetsgrupper.

Så kan vi inte ha det.

Skolan måste vara en trygg plats. Det är nedslående att skolan upplevs som en plats där rasism och fördomar reproduceras när skolan borde vara en plats där rasism och fördomar reduceras.

Att respekten för mänskliga rättigheter är låg i skolan där den borde vara som starkast. I Stockholms stad där tar Feministiskt initiativ ställning för detta. Vi har sedan maktskiftet verkat för att Stockholms ska stärka arbetet med mänskliga rättigheter.

Vi har bland annat inrättat ett råd för mänskliga rättigheter och kompetensutveckling för skolpersonal inom normkritik och mänskliga rättigheter.

Skolan ska vara en motkraft mot idéer som inte grundar sig på respekten för alla människors lika värde. Då kan vi inte ha en skola som gör tvärtom. Feministiskt initiativ och Unga Feminister är tydliga, det är dags att #kärrtorpa och det är dags för en antirasistisk skola!

Lisa Palm,
Kommunfullmäktigeledamot i Stockholms stad, Feministiskt initiativ

Destina Sönmez,
Unga Feministers politikutskott

Hanna Motazdi,
Fd elev på Kärrtorps gymnasium

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (7)
Kopiera länk
Dela