Stockholm

Ung Vänster: Inför feministiskt självförsvar i skolan, nu!

Hanna Cederin (UV) skriver om festivalvåldtäkterna och behovet av feministiskt självförsvar.
1 av 3
Hanna Cederin (UV) skriver om festivalvåldtäkterna och behovet av feministiskt självförsvar. Foto: Privat/TT
"Det handlar om ett samhällsproblem som begränsar unga tjejers makt över den egna kroppen".
2 av 3
"Det handlar om ett samhällsproblem som begränsar unga tjejers makt över den egna kroppen". Foto: TT
Hanna Cederin (UV)
3 av 3
Hanna Cederin (UV). Foto: Privat

Ung Vänster: Diskussion om det sexualiserade våldet räcker inte – det krävs åtgärder för att öka tryggheten bland tjejer.


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Vi kvinnor tvingas alltid dividera med risken att utsättas för kränkningar, det är den insikt som måste komma ur de senaste veckornas debatt om sexuella övergrepp på festivaler.

Varje dag borde ägnas åt att bekämpa det sexualiserade våldet, inte bara när det blir sensationella rubriker eller när det är enkelt att plocka smutsiga politiska poänger. Det är tid att gå från ord till handling och införa feministiskt självförsvar i skolan.

Våld och trakasserier mot kvinnor är varken nytt eller sensationellt, utan ett grundläggande problem i ett samhälle som präglas av ojämlikhet mellan män och kvinnor.

Otryggheten nöter ner generation efter generation av unga tjejer som tvingas vänja sig vid hotet och vardagsrädslan. Förövarna är sällan främlingar utan killar vi känner från närmiljön. Vi konfronteras med dem i skolkorridoren, på hemmafesten, festivalen och fotbollsturneringen.

När samhället och vuxenvärlden inte ger oss verktyg att förstå och hantera otryggheten innebär det att många bär skulden och skammen i tystnad. Man lever med vetskapen om att även om det inte är jag som utsätts direkt kan det bli jag nästa gång. Man lämnas ensam trots att så gott som alla kvinnor har direkta eller indirekta erfarenheter av hot och våld.

Vissa röster i debatten beskriver det sexualiserade våldet som något nytt som kommer utifrån landets gränser. Ingenting kunde vara mer fel, dels för att det innebär att man osynliggör hundratusentals tjejers upplevelser.

Den typen av rasistisk retorik skapar också större utsatthet hos en stor grupp kvinnor - kvinnor som rasifieras och/eller bär slöja utsätts ytterligare och får svårare att röra sig fritt i offentliga rum när rasismen växer sig starkare. Denna retorik underblåser rasistiskt motiverat våld, samtidigt som den döljer många män som begår våld mot kvinnor – män från alla delar av samhället.

I stället behövs strategier som bygger på en riktig förståelse för det sexualiserade våldet, och en sådan innebär också en förståelse för kopplingen mellan våldet, trakasserierna, vardagsrädslan och de strukturer de springer ur.

Det handlar om ett samhällsproblem som begränsar unga tjejers makt över den egna kroppen, som formar vår sexualitet och som hindrar oss från att röra oss fritt. Det är inte ett festivalproblem utan ett samhällsproblem. Därför måste lösningarna också vara strukturella, och syfta till att ändra maktbalansen mellan män och kvinnor.

Feministiskt självförsvar är en praktik som syftar till att ge tjejer och kvinnor verktyg att försvara sig mot det sexualiserade våldet, fysiskt och verbalt, men framförallt skapa ett rum för tjejer att diskutera gränssättning och sexualiserat våld.

Sexualiserat våld bygger på ojämlikhet, och i många sexualiserade våldsbrott känner förövaren och offret varandra sedan tidigare. För att kunna försvara sig mot våldet krävs därför att man fått möjlighet att prata om mekanismerna bakom.

I feministiskt självförsvar får tjejer får prata om att den egna kroppen är värd att försvara, och får verktygen för att göra det. Att införa feministiskt självförsvar i skolan vore att ta otryggheten på allvar i ord och handling.

Insikten om att sexualiserat våld är ett ständigt närvarande samhällsproblem för alla kvinnor behöver finnas hos varje myndighet och makthavare. Personal inom skolan, sjukvård och rättsväsendets alla instanser måste utbildas och tvingas till åtgärder.

Men diskussion om det sexualiserade våldet räcker inte – det krävs åtgärder för att öka tryggheten bland tjejer och se till att rätten att försvara sig mot våld också blir en reell möjlighet. Inför feministiskt självförsvar i skolan.

Hanna Cederin,
Ordförande, Ung Vänster

Håller du med?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.