Söndag 20 Jun
Stockholm

Moderaten: Det finns aldrig någon ursäkt till att förtrycka och skada unga flickor

Andréa Ström skriver om hedersrelaterat våld
1 av 3
Andréa Ström skriver om hedersrelaterat våld. Foto: PRIVAT/SCANPIX
Minnesstund för mördade Fadime Şahindal
2 av 3
Minnesstund för mördade Fadime Şahindal. Foto: SCANPIX
Andréa Ström, Moderaterna
3 av 3
Andréa Ström, Moderaterna. Foto: PRIVAT

"Sluta famla i frågan om huruvida hedersbrott beror på kultur och traditioner".

Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer
Om skribenten

Andréa Ström, Moderaterna, är vice ordförande för socialnämnden i Stockholms stad

15 år har passerat sedan Fadime Sahindal blev brutalt mördad av sin far på grund av en rådande hederskultur i släkten. En händelse som skakade hela Sverige, men som också fick samhället att öppna ögonen för det våld som förekommer inom flera familjer och i sociala omgivningar.

15 år senare är det fortfarande 100 000 ungdomar i Sverige som uppger att de får sina liv begränsade på grund av hedersstrukturer. Det är dags att politiker tar ett tydligt ansvar och agerar, ingen ska behöva leva under ett hedersförtryck, oavsett om man är född här eller kommit hit senare i livet.

Att bli utsatt för hederselaterat förtryck av familj och vänner är för många främmande, men vanligt förekommande i 2000-talets Sverige. Myndigheter, rättsväsendet och ideella organisationer får inte ge vika för kulturrelativism i frågan om hederskultur och därmed befästa dess värderingar som går stick i stäv med och grundläggande fri och - rättigheter.

Alla politiska partier måste ta ett tydligt ställningstagande mot hedersförtrycket och sluta famla i frågan om huruvida hedersbrott beror på kultur och traditioner eller om det, som många vänsterföreträdare tycks mena, handlar om mäns våld mot kvinnor. Denna relativisering är inte bara tragisk utan också ett svek mot de kvinnor som blivit utsatta.

Grundläggande västerländska liberala värderingar om individens frihet måste gälla alla, alltid. Därför behöver följande åtgärder genomföras: Hedersvåld som en egen brottsrubricering. Det finns starka skäl att ytterligare markera allvaret med brott som begås i hederns namn. Därför bör regeringen utreda förutsättningarna att införa en egen brottsrubricering gällande hedersvåld i brottsbalken. Det skulle ge tydliga signaler om att Sverige inte accepterar kränkningar av individens fri- och rättigheter oavsett religion, kön, kultur eller tradition. Nolltolerans mot könsstympning.

Trots förbud mot könsstympning drabbar detta fasansfulla ingrepp fortfarande unga flickor i Sverige varje år. För att kunna ge vård och samtalsstöd till de drabbade, men också arbeta förebyggande är det avgörande med kompetens om könsstympning hos personal inom skola, vård och socialtjänst. En utbildning bör därför införas riktad till de yrkesgrupper som berörs.

Inför lokala kompetensteam då alltfler vittnar om hur storstädernas förorter radikaliseras, inte minst i Stockholm, och hur flickor och pojkar blir alltmer kontrollerade hemifrån, är det nödvändigt med förstärkta resurser på lokal nivå.

Ett kompetensteam, bör införas i syfte att arbeta i Stockholms mest utsatta områden. Det handlar bland annat om att utbilda personal inom myndigheter och lokala verksamheter samt samordna arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Obligatorisk samhällsorientering. Kvinnor har rapporterat om hur de utsatts för trakasserier på olika asylboenden. Det är totalt oacceptabelt.

Det måste tydligt framgå vilka regler och lagar som gäller i Sverige. Därför ska samhällsorientering med fokus på svensk lagstiftning, jämställdhet och nolltolerans mot hedersstrukturer införas och gälla för både nyanlända och asylsökande.

När kulturella preferenser kräver avkall på jämställdhet och rättstillämpning är det samhällets ansvar att stå upp för grundläggande rättigheter. Det är vi inte enbart skyldiga enligt lag, utan vi har också en moralisk skyldighet gentemot Fadime och alla som fått sin frihet och sina liv berövade i hederns namn.

Andréa Ström
Vice ordförande socialnämnden, Stockholms stad
Moderaterna

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela