Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Fi: Satsa på utbildning mot terrorism istället för värnplikt

Fi: "Denna “add women and stir”-metod ändrar inte det faktum att värnplikten i sig bygger på patriarkala föreställningar om säkerhet".

Feministiskt initiativ vill satsa på skydd och utbildning istället för värnplikt

Martin Jordö, finansutskottet i Feministiskt initiativs skuggriksdagsgrupp

Sarah Nilsson Dolah, försvarsutskottet i Feministiskt initiativs skuggriksdagsgrupp

Carl Granklint Rask, försvarsutskottet i Feministiskt initiativs skuggriksdagsgrupp

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Feministiskt Initiativ utmärker sig nu som det enda renodlade fredspartiet. Detta efter att Sveriges etablerade partier nyligen fattat beslut om att utöka försvarsbudgeten samt att återinföra den allmänna värnplikten.

En "feministisk regering” som väljer att satsa på patriarkal och militaristisk säkerhetspolitik missar poängen på fler sätt än ett och lägger inte grunden för ett säkrare Sverige.

Det krävs en omdefiniering av hur vi bygger hållbar fred. Istället för en mångmiljardsatsning och tvångsrekrytering till ett militärt försvar föreslår Feministiskt initiativ en frivillig könsneutral utbildning i krishantering med fokus på civila och samhälleliga insatser.

Det går att dra slutsatsen att försvarsbudgeten höjs och den allmänna värnplikten återinförs för att skapa ett säkrare Sverige när hoten utifrån upplevs som större än tidigare. Antagandet att ett starkare militärt försvar är likställt med ett tryggare Sverige är en förenklad syn på säkerhet som Feministiskt initiativ en gång för alla vill slå hål på.

Ryssland uppfattas ofta som en allt mer hotfull fiende. Att då satsa på ett starkare militärt försvar är, likt närmandet till Nato, en missriktad säkerhetspolitik.

Den tänkta säkerhet vi köper oss med upprustning står inte i proportion till det hot Ryssland uppfattar när vi allierar oss med fienden eller spänner våra muskler. Säkerhetsläget blir sämre då spänningarna kring Östersjön ökar.

Mest troligt är att satsningen på allmän värnplikt görs för att på ett billigt sätt lösa en personalbrist inom Försvarsmakten, och inte för att stärka vår faktiska försvarsförmåga.

Enligt Barnombudsmannen så bryter dessutom obligatoriska beredskapsunderlag med hot om böter för 17-åringar mot FN:s barnkonvention, som uttryckligen förbjuder tvångsrekrytering av barn under 18 år till militära styrkor.

Det är ett stort svek gentemot barn och ungdomar av de partier och ungdomsförbund som står bakom beslutet.

Den allmänna värnplikten påstås vara en jämställdhetssatsning, för att den bereder väg för fler kvinnor att ansluta sig till försvaret.

Denna “add women and stir”-metod ändrar inte det faktum att värnplikten i sig bygger på patriarkala föreställningar om säkerhet. Huvudsyftet med ett militärt försvar är att med våld kontrollera ett territorium.

Idéer om våld, kontroll och dominans är idéer som även upprätthåller patriarkala strukturer i samhället och som måste utmanas istället för att förstärkas. De utgör del av grundorsakerna till att väpnade konflikter och krig överhuvudtaget uppstår.

För ett år sedan uttryckte utrikesminister Margot Wallström, till försvarsministerns förtret, att det skulle vara intressant med en civil värnplikt som var frivillig och satsade på social sammanhållning. När kriser uppstår skulle medborgare som gått utbildningen kunna komma till undsättning och bli en resurs för motståndskraft.

Dessutom skulle det kunna vara ett sätt för människor att träffas över gränser och åldrar. Vi är föga förvånade över att den traditionalistiska synen på försvar och säkerhet genom försvarsministerns och regeringens utredning vann över Wallströms mer framåttänkande förslag.

Feministiskt initiativ är inne på samma linje som Wallström en gång var, men driver idén steget längre. Som ett renodlat fredsparti tror vi på riktigt att om vi vill ha fred så måste vi förbereda oss för fred.

Mer vapenanvändande i världen utgör en grund för fler krig och leder inte till att färre skott avfyras. Analysen är både logisk och enkel och kan inte förnekas.

Feministiskt initiativ vill ha en frivillig, könsneutral utbildning i fredsbyggande, konfliktförebyggande och krishantering. Denna ska vara ledd av andra myndigheter än Försvarsmakten, som till exempel Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Frivilligheten är av vikt: Feministiskt initiativ tror inte på tvång eller hot om polishämtning och fängelse som redskap för att få människor att engagera sig i ett fredligare samhälle.

Ett trovärdigt försvar måste syfta till mänsklig säkerhet. Det kräver också en djupgående analys av verkligheten.

De hot vi har att möta idag och i framtiden är kopplade till samhälleliga konflikter med sin grund i ojämlikhet, diskriminering och klimatpåverkan vilket ger sig uttryck i bland annat fattigdom, rasism, ökat våld och segregation, samt konflikter såväl innanför som utanför våra landsgränser.

Ovanpå detta har Sverige bristande civil beredskap när stora utmaningar drabbar samhället, något som gjorde sig särskilt påmint under de stora flyktingströmmar vi såg hösten 2015.

Vapenbärande värnpliktiga kan inte bemöta dessa utmaningar. Istället föreslår Feministiskt initiativ träning i förebyggande av och skydd mot bland annat propaganda, cyberhot, naturkatastrofer och terrorism samt utbildning i sjukvård, pandemiberedskap och humanitär hjälp.

Utöver fysisk trygghet bygger säkerhet på en tilltro till de myndigheter vars arbete är att erbjuda skydd, och på tron att samhället kan hantera den omvärld vi står inför. I ett samhälle där klyftor och fördomar växer i rasande fart är avsaknaden av denna trygghet allt mer tydlig.

Ett tryggare samhälle är något vi bygger tillsammans utifrån lika villkor och som kräver en verklighetsförankrad plan framåt. Säkerhet skapas inte genom upprustning och tvångsrekrytering.

Sarah Nilsson Dolah,
Försvarsutskottet i Feministiskt initiativs skuggriksdagsgrupp

Carl Granklint Rask,
Försvarsutskottet i Feministiskt initiativs skuggriksdagsgrupp

Martin Jordö,
Finansutskottet i Feministiskt initiativs skuggriksdagsgrupp

Vill du ha värnplikt?

Mer:

MUF: Vi kan inte tvinga ungdomar att använda vapen