Stockholm

Folk har glömt hur mycket Svenska kyrkan har betytt för vårt land

Jimmy Baker tycker att Svenska kyrkan förtjänar mer uppskattning.
1 av 4
Jimmy Baker tycker att Svenska kyrkan förtjänar mer uppskattning. Foto: Privat/TT/TT
2 av 4
. Foto: TT NYHETSBYRÅN
3 av 4
. Foto: TT NYHETSBYRÅN
Jimmy Baker.
4 av 4
Jimmy Baker. Foto: Privat

Jimmy Baker (M): "Det räcker med att det inträffar en större olycka så ser vi vilka otroliga insatser Svenska kyrkan gör för människor."


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Den 1 januari 2000 skiljdes Svenska kyrkan formellt från staten. Många i det nya, mångkulturella och multireligiösa, Sverige jublade över att landet tagit ytterligare ett steg i att distansera sig från det kristna arvet.

Samtidigt finns det de, även i mitt eget parti, som inte anser att separationen stat/kyrka har fullbordats, att Svenska kyrkan fortfarande har vad man anser vara "statsliknande privilegier i förhållande till andra religiösa samfund". 

Personligen tyckte jag att det var rätt att skilja kyrkan ifrån staten, men ser hur fel det kan bli när man tänker rätt, men gör fel. Det är helt rätt att Svenska kyrkan är separerad ifrån staten, att vi frångått gamla principer om att alla medborgare automatiskt var medlemmar i kyrkan och så vidare. 

Men i vår iver att vilja vara toleranta inför det faktum att många nya svenskar har en annan kulturell bakgrund och trostillhörighet, så har vi glömt hur mycket Svenska kyrkan betytt för vårt land, och fortfarande betyder. 

Det finns därutöver alldeles för många som intar en undfallande attityd gentemot förtryckande trosuppfattningar. Hela vårt moderna samhällsbygge grundar sig i den kristna tron, moraliska och etiska uppfattningar om vad som är "rätt och fel", och så vidare.

Om vi höjer blicken lite så är det faktiskt så att vi delar många av dessa grundläggande värden med stora delar av den övriga västvärlden. Förutom våra lagar och regler, våra traditioner och vårt sätt att leva så har Svenska kyrkan än idag viktiga funktioner i vårt samhälle. 

Det räcker med att det inträffar en större olycka så ser vi vilka otroliga insatser Svenska kyrkan gör för människor i vårt samhälle, ställer upp med stöd, krishjälp, etcetera. Även för de som kanske till och med är medlemmar i ett annat samfund eller inte ens sett sig som troende överhuvudtaget. 

När något allvarligt inträffar så riktar samhället kollektivt blicken mot Svenska kyrkan och förväntar sig också att de ställer upp. 

Utöver detta genomför man varje dag insatser för såväl den som mår dåligt och behöver ett stödsamtal, som de som går igenom en livskris, de som är fattiga och utsatta eller barn som växer upp i trasiga familjer. 

Svenska kyrkan förvaltar också en viktig del av det svenska kulturarvet med alla byggnader och kyrkor som är allas vår gemensamma egendom, vilket man borde få betydligt större uppskattning (och ekonomiskt stöd) för än vad som är fallet idag. 

Summa summarum. Svenska kyrkan har betytt oerhört mycket för framväxten av vårt samhälle och betyder alltjämt fortfarande mycket. 

Det är dags, även för oss som inte är medlemmar, att sätta ned foten, och i riksdagen slå fast att det inte bara är rimligt att Svenska kyrkan har en särställning jämfört med alla andra trossamfund. Svenska kyrkan ska även framgent ha det, och vi ska inte skämmas över det, utan snarare vara stolta.

Jimmy Baker (M),
Kommunalråd i Botkyrka kommun

Håller du med?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.