Hübinette: Snart finns inga majoritetssvenskar kvar att anställa

- 13/11/2017, 15:57
Tobias Hübinette skriver om arbetslösheten i Sverige, med anledning av den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen.
1 av 3

Tobias Hübinette skriver om arbetslösheten i Sverige, med anledning av den senaste statistiken från Arbetsförmedlingen.

Privat/Svenska Dagbladet

2 av 3

Svenska Dagbladet

Tobias Hübinette.
3 av 3

Tobias Hübinette.

Privat

Tobias Hübinette: "Arbetslösheten bland landets invånare med utomeuropeisk bakgrund måste minska dramatiskt."

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Idag offentliggjorde Arbetsförmedlingen den allra senaste statistiken rörande den svenska arbetsmarknaden och arbetslösheten

Det vi kan se är att arbetslösheten fortsätter att minska bland de infödda majoritetssvenskarna, och det råder numera i praktiken full sysselsättning bland framför allt majoritetsinvånarna.

Samtidigt är det 10 000-tals tjänster som inte kan besättas och står vakanta på grund av bristen på arbetskraft, vilket riskerar att hota den rådande högkonjunkturen. 

För att täcka upp för den alltmer skriande kompetensförsörjningsbristen skulle egentligen ett stort antal invandrare behöva "importeras" till landet och just nu täcks denna arbetskraftsbrist upp av att många, framför allt majoritetssvenska ungdomar och unga vuxna, samt pensionärer och äldre, arbetar extra och fortsätter att förvärvsarbeta. 

Samtidigt är kring 40 procent av alla arbetslösa födda i Afrika, Asien och Latinamerika och tillsammans med de så kallade "andrageneration:arna", med bakgrund i Afrika, Asien och Latinamerika, så har en majoritet av landets samtliga arbetssökande numera utomeuropeisk bakgrund. 

Arbetslösheten bland de infödda majoritetssvenskarna uppgår idag till cirka 2-2,5 procent medan arbetslösheten bland de utrikesfödda uppgår till 22 procent och arbetslösheten bland invånarna med utomeuropeisk bakgrund överstiger 30 procent. 

Risken att vara arbetslös för en invånare i dagens Sverige, som har bakgrund utanför Europa, är hela 12 gånger så stor som för en majoritetssvensk invånare och detta är den allra största skillnaden i västvärlden. 

Den dagen då den just nu rådande högkonjunkturen saktar in, och då lågkonjunkturen slår till, så tyder allt med andra ord på att det kommer att innebära en mindre katastrof för landets invånare med utomeuropeisk bakgrund. 

Dessutom står höga procentandelar av invånarna med utomeuropeisk bakgrund helt utanför arbetsmarknaden, inklusive 10 000-tals så kallade "andrageneration:are", med utomeuropeisk bakgrund, vilka ingår i gruppen unga som varken arbetar eller studerar. 

Detta innebär att de inte finns med i arbetslöshetsstatistiken då de inte är aktivt arbetssökande trots att de inte förvärvsarbetar. 

Allt detta innebär i praktiken att det i ett stort antal miljonprogramsområden runtom om i landet inte är mer än kring 50 procent av alla invånare som bor där som är aktiva på arbetsmarknaden. 

Omvänt är det uppemot 85-90 procent av de majoritetssvenska invånarna i landets historiska stadskärnor och i de majoritetssvenskdominerade villa- och radhusområdena som förvärvsarbetar. 

Det är den högsta förvärvsfrekvensen i världen för ett enskilt folk. Samtidigt går denna ekvation och tudelade arbetsmarknad inte ihop överhuvudtaget inför framtiden då majoritetssvenskarna just nu åldras i allt snabbare takt:

Idag är genomsnittsåldern bland landets majoritetssvenskar en bit över 50 år. Uppemot en tredjedel av alla majoritetssvenskar är över 65 år gamla medan landets invånare med utomeuropeisk bakgrund omvänt generellt är unga eller till och med mycket unga med en genomsnittsålder på kring 35 år. 

Inom de närmaste åren så kommer allt fler majoritetssvenskar att gå i pension och behöva försörjas vilket inte kommer att gå ihop om inte arbetslösheten bland landets invånare med utomeuropeisk bakgrund minskar dramatiskt.

Tobias Hübinette