Torsdag 13 Maj
Stockholm

Corazza Bildt: Frihandelsavtal mellan EU och Japan är viktigt för Sverige

Anna Maria Corazza Bildt
Anna Maria Corazza Bildt skriver att Sverige har mycket att vinna på ett bra frihandelsavtal mellan EU och Japan. Foto: Natalie Hill/Wikimedia commons

Anna Maria Corazza Bildt: "I Trumps tidevarv med ökad protektionism är det viktigt att EU tar på sig ledartröjan och står upp för öppen och rättvis handel".

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Efter cirka fyra år av förhandlingar har EU slutit ett frihandelsavtal med Japan, men vad innebär det egentligen för oss i Sverige?

Sverige är ett exportberoende land. EU:s och Japans marknader utgör tillsammans runt 30 procent av världens BNP. Att våra företag får tillgång till den japanska marknaden med 127 miljoner konsumenter gynnar oss i Sverige eftersom det skapar nya jobb och tillväxt här hemma.

Företag, stora som små, gynnas av enklare regelverk för export. Ekonomisk tillväxt i Sverige möjliggör i sin tur investeringar i exempelvis trygghet, skola och sjukvård. 

Sverige har alltifrån läkemedel och livsmedel till trä och personbilar att exportera. Tullar som i dagsläget kostar europeiska företag över en miljard euro kommer drastiskt minska.

Frihandelsavtalet med Japan gynnar också dig som konsument. Transparenta och starka regler för konsumentskydd och lägre priser innebär att japanska produkter blir allt mer tillgängliga på den svenska marknaden. Erfarenheten visar också att konkurrens banar väg för högre kvalitet. Inte nog med det, europeiska dataskyddslagar som skyddar konsumenter finns också med i avtalet.

En annan viktig aspekt av frihandelsavtalet är hållbarhetsfrågan. Avtalet lägger stor vikt på ett hållbart ekonomiskt samarbete som inte äventyrar vår planet.

Vissa principiellt viktiga undantag finns dock, EU kommer exempelvis inte ändra på vårt förbud mot all import av valkött. Även illegal skogsavverkning understryks som en gemensam problematik som ska bekämpas i både EU och Japan. Avtalet inkluderar  också specifika åtaganden i förhållande till Parisavtalet.

Frihandelsavtalet mellan EU och Japan innehåller flera andra punkter som gynnar Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet. Nu ska avtalet vidare till Europaparlamentet och medlemsstater för godkännande.

I Trumps tidevarv med ökad protektionism är det viktigt att EU tar på sig ledartröjan och står upp för öppen och rättvis handel. Jag uppmanar därför regeringen och de rödgröna i Europaparlamentet att lägga protektionism och ideologi åt sidan och rösta för avtalet.

Demokrati, tillväxt och hållbarhet går hand i hand. 

Anna Maria Corazza Bildt,
Europaparlamentariker för Moderaterna
Vice ordförande i utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (IMCO)

Vill du ha ett frihandelsavtal mellan EU och Japan?
Tack för din röst!
Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela