I hälften av Sveriges skolor är det fritt fram att porrsurfa

- 16/01/2018, 16:18
Maria Ahlin

Maria Ahlin menar att det behövs kritiska samtal i skolan kring porren

Privat

”Många barn och unga uppger att det är i skolan de möter pornografi för första gången. Ändå saknar de flesta skolor i Sverige kritiska samtal kring porren.”

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Det råder inga tvivel om att pornografin fått sätta sin prägel på skolmiljön. Lärare vittnar om en förskjutning i språket, elever vittnar om kränkningar, sexuella övergrepp och porrkonsumtion på lektionstid. 

Uppropet #tystiklassen gav oss berättelser från 1700 elever, om just detta.

Den som menar allvar med att inget skolbarn ska behöva säga #metoo igen, måste inkludera pornografins inverkan på de ungas attityder. Det finns hundratals studier, sedan femtio år tillbaka, som belägger sambandet mellan att konsumera pornografi och att anamma så kallade sexuellt aggressiva attityder. 

I en studie förra året, jämförde forskarna unga män som hade konsumerat våldspornografi, med unga män som inte hade konsumerat detta. Fynden var anmärkningsvärda. För konsumenterna ökade sannolikheten i genomsnitt hela 46 gånger att de även utövat sexuellt våld eller sexuella trakasserier mot någon.

Många barn och unga uppger att det är i skolan de möter pornografi för första gången. Ändå saknar de flesta skolor i Sverige kritiska samtal om pornografi och knappt hälften har en teknisk anordning, på prylar och offentliga nätverk, som skyddar skolbarnen att exponeras för pornografi.

Vad vi behöver är kritiska samtal om pornografi som erbjuds samtliga elever och en teknisk anordning på den skolhalvan som är kvar. Dessutom måste kunskap om pornografi och övergrepp in i läroplanen. Vi kan inte längre tillåta att pornografin får diktera skolmiljön.

Häromdagen berättade en mamma hur hennes dotter i årskurs fyra kommit hem ledsen, efter att klasskompisarna hade googlat djur som juckar och parar sig, varpå läraren som passerade barnen precis då slängde ut kommentaren ”nej killar, nu får ni sluta porra er”. Senare, samma lektion, så föser samma lärare en flicka till sin plats varpå hon säger att hon inte vill att han tar på henne så. Svaret hon fick? Att hon skulle "sluta metoo:a” sig.

För att slippa fler exempel som detta måste vi säkerställa att skolan på riktigt står för jämlikhet, jämställdhet och allas lika värde – pornografins raka motsats.

Maria Ahlin
Författare Visuell drog - om barn, unga & nätporr

Borde skolan ta mer ansvar?