Fredag 16 Apr
Stockholm

Liberalerna: Män måste ifrågasätta sitt eget beteende mot kvinnor

Roko Kursar
Roko Kursar (L) menar att kvinnors utsatthet i grunden aldrig kan ändras utan att männen ifrågasätter och ändrar sina beteenden och synsätt. Foto: Privat/TT

Roko Kursar (L): "Att tala om sexuella beteenden och var gränsen går får aldrig ses som omanligt. Som män har vi en skyldighet att ta vårt individuella ansvar i den här frågan."

Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Tusentals flickor och kvinnor i Sverige har genom metoo-rörelsen delat med sig av berättelser om sexuella trakasserier och övergrepp. 

Samtidigt har män i de flesta fall antingen tagit steget tillbaka för att lyssna, eller tyvärr också helt lyst med sin frånvaro på grund av ovilja eller rädsla. Det är därför ännu en gång viktigt att poängtera att bakom varje sexuellt ofredande och övergrepp finns en gärningsman eller flera gärningsmän. 

Det är pojkarna och männen som i störst utsträckning begår sexualbrotten, och roten till problemet ligger hos pojkarna och männen, aldrig hos flickorna och kvinnorna som blir utsatta. Därför ligger också lösningen på problemet hos pojkarna och männen. 

Det handlar inte om att vi män på något sätt ska kollektivt skuldbeläggas. Men män påverkar män, och om vi män i högre grad vänder oss bort från diskussionen av rädsla eller ovilja kommer effekten bli att vi i större utsträckning riskerar att stanna kvar i förlegade mansroller och vi försummar chanserna att förebygga många framtida ofredanden och övergrepp. 
 
I Liberalerna är vi övertygade om att sann feminism och jämställdhet kräver delaktighet från både kvinnor och män. Kvinnors utsatthet kan i grunden aldrig ändras utan att männen också ifrågasätter och ändrar sina beteenden och synsätt. 

Att tala om sexuella beteenden och var gränsen går får aldrig ses som omanligt. Tvärtom är en sådan diskussion avgörande för jämställdheten och för att män ska känna sig bekväma i mansrollen. Som män har vi en skyldighet att ta vårt individuella ansvar i denna frågan.
Som politiker, förebilder och förtroendevalda makthavare i Malmö har vi dessutom ett särskilt ansvar. 

Jag har därför tillsammans med riksdagsledamoten Robert Hannah tagit initiativ till en Killmiddag för manliga ledamöter i Malmö stads kommunstyrelse och kommunfullmäktige. Syftet är att ge varandra en chans att tala öppet om problemen med sexuella trakasserier inom både Malmö stad och Malmöpolitiken - och hur vi kan motarbeta dem. 

Jag hoppas innerligt att många politiker tackar ja till min inbjudan att diskutera dessa för vår framtid avgörande frågor, och framförallt tar chansen och ser att detta är ett problem som överskrider våra partigränser. 

Killmiddagen kommer i första hand inte att handla om att diskutera nya politiska åtgärder utan vad vi som manliga politiker och förebilder kan göra i egenskap av egna personer.

Till de män som helst vill stå utanför både MeToo och diskussionen om jämställdhet vill jag säga följande: Ni går miste om en chans och flyr ert ansvar att skapa en bättre och rättvisare framtid som våra döttrar och söner har rätt till.  

Roko Kursar,
Ordförande Liberalerna Malmö


Behövs fler initiativ till killmiddagar runt om i landet?
Tack för din röst!
Kommentera (3)
Kopiera länk
Dela