Lars Vilks
Lars Vilks skriver om konsekvenserna av det personskydd han fortfarande lever med. - Foto: TT

Lars Vilks: Mitt polisskydd kostar miljoner – jag är värd den kostnaden

Lars Vilks: "Det verkar vara så att en del har svårt att skilja på vad man personligen anser om mig som konstnär och den grundläggande principen om yttrandefriheten som grundlagsskyddad. Och att man bör vara överens om att svensk lag skall gälla."


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

När jag fick mitt livvaktsskydd 2010 ifrågasattes det från många håll. De huvudsakliga argumenten var att jag fick skylla mig själv och att jag inte var värd en så stor kostnad. När jag 2015 utsattes för terrordådet i Köpenhamn, som kostade två människor livet, blev det dock uppenbart att skyddet var motiverat. 

Det är dock många som fortfarande irriteras över mitt personskydd. Det kan man se när frågan aktualiserades genom en artikel i DGS av Jan-Olof Sandgren. Hans utgångspunkt är en intervju med Täppas Fogelberg från 2012. Det kan tyckas avlägset, men läser man raden av kommentarer kan man se att det inte saknas åsikter.

Det verkar vara så att en del har svårt att skilja på vad man personligen anser om mig som konstnär och den grundläggande principen om yttrandefriheten som grundlagsskyddad. Och att man bör vara överens om att svensk lag skall gälla. 

Det personskydd som jag har rekommenderats befinner sig på en hög hotnivå. Hotbilden bevakas kontinuerligt och man kan säga att hotbilden är stabil. Det förväntas inte heller att situationen kommer att förändras under överskådlig tid. Behovet av livvaktsskydd har ökat kraftigt och med mitt fall blev det aktuellt att upprätta en personskyddsgrupp i Malmö. Mitt fall är speciellt eftersom jag det rör sig om en privatperson med mycket hög hotbild. Jag kan inte heller flyttas till någon annan ort eftersom jag är alltför välkänd. 

Jag skall alltså finnas på en plats som ingen obehörig känner till och dessutom undgå upptäckt. Jag skall också erbjudas ett så drägligt liv som möjligt. Restriktionerna är många. Helst skall jag inte lämna bostaden mer än en gång om dagen. Utslussningen är komplicerad och tidsödande. Allt som skall göras måste planeras. 

Skall jag göra något offentligt framträdande som är utannonserat krävs det längre tid eftersom det behövs extrapersonal. Fler problem kan uppstå eftersom arrangörer och fastighetsägare kan bli oroliga vilket ofta har lett till att man har fått ställa in. Man skall inte heller glömma att säkerhetsåtgärder också är till för att skydda personskyddsoperatörerna (som det heter). De löper den största risken. Efter hand har jag fått en hygglig bostad. Där jag har bott tidigare har jag fått leva med ständigt nerdragna rullgardiner, svårigheter att vädra när det blir varmt och med starkt begränsad tillgång till mina tillhörigheter. 

Andra begränsningar är att jag inte kan vistas mer än under begränsad tid på offentliga platser. En del platser betraktas som riskzoner och dit kan jag överhuvudtaget inte komma.

Så ser alltså livet ut i sex miljoners-klassen. Har någon en bättre lösning? Lite sharia kanske?

I kommentarerna till DGS:s artikel irriterar sig några dessutom på Nimis. Rättegångarna har pågått sedan 1982 och jag har fällts för överträdelse av strandskyddet, ”hinder för framkomligheten”. I övrigt har jag en skriftlig överenskommelse med länsstyrelsen att underhålla Nimis av säkerhetsskäl (det kommer ca 40 000 besökare om året). Efter att vandaler hade eldat upp en väsentlig del av skulpturen 2016 säkrade jag några kvarvarande brandrester. Länsstyrelsen menar att detta är ett brott mot områdesskyddet och tingsrätten dömde i deras favör. Domen är överklagad.

Lars Vilks,
Konstnär

/
Håller du med?
Tack för din röst!
Senaste nytt

"Jag körde rattfull med ena dottern i bilen"

13 Dec 2022, 11:12

En stark välfärd är det enda som kan rädda svensk psykiatri

10 Sep 2022, 18:41
DEBATT: ​​"Man kan önska att jag var ett undantagsfall. Men jag är vuxen nu och med åren har jag träffat alldeles för många människor med liknande berättelser. Berättelser om en psykiatri som inte fungerar. Det är inte värdigt ett land som Sverige", skriver debattören och socialdemokraten Felicia Torpman.

DEBATT: "Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar"

8 Sep 2022, 15:20
"Regeringen pratar gärna om sin feminism, men satsningar på kvinnosjukdomar lyser med sin frånvaro. Sverige behöver en regering som tar kvinnors hälsa på allvar och öronmärker resurser till forskning om kvinnosjukdomar", skriver Elisabeth Svantesson (M) och Matilda Ekeblad (MUF).

Därför går jag, Bränsleupprorets ledare, med i Moderaterna: "Arbetar hårdast"

5 Sep 2022, 15:34
"Redan innan Rysslands invasion av Ukraina hade Sverige världens dyraste diesel. Vi har i år sett bränslepriserna slå nya skyhöga rekord. Det finns ett parti som jag menar gör mest för att motverka detta, som arbetar hårdast för att priset ska sänkas", skriver Bränsleupprorets ledare Peder Blohm Bokenhielm.

Kan vi en gång för alla sluta klaga på skatten?

10 Jun 2022, 15:24
DEBATT. "Du som klagar. Du har säkert ett välbetalt jobb. Kanske betalar du mer i skatt än grannen. Men vet du? Det är inget straff. I grunden är skatter något fint. När det går till rätt saker", skriver debattören Felicia Torpman.

Sophie, 13, sätter ner foten: "Hjälp mig att befria försöksdjuren!"

2 Jun 2022, 09:47
INSÄNDARE: "Tänk att vara detta djur som används för att ta fram hudvård till människan, att lida och leva helt i motsats till sin instinkt", skriver Sophie Piper, 13.