Margareta Thorgren
Hovet menar att republikanska föreningen har fel i sin artikel. - Foto: Privat/Nyheter24

Nu svarar kungen på den fräna kritiken: Fel, fel och åter fel!

Nu svarar kungen, genom hovet, på den fräna kritiken som riktats från Republikanska föreningen. Informationschef Margareta Thorgren pekar på en rad felaktigheter i gårdagens artikel.


Läs mer från Nyheter24 - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt Prenumerera
X

Gillar du artikeln?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få fler artiklar som denna direkt i din inkorg - helt kostnadsfritt.

Välj nyhetsbrev
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

Debatten om statsskicket är viktig och bör därför bygga på korrekta fakta. Artikelförfattaren gör i sin artikel ett antal påståenden som dessvärre är felaktiga: 

De som står kvar i tronföljdsordningen har nämligen rätt till apanage ur kungariket Sveriges kassa.
Detta är fel. Endast statschefen har rätt till anslaget, ibland kallat apanage. Riksdagen tilldelar Kungen ett anslag så att han kan utföra de uppgifter som riksdagen har tilldelat honom. Anslaget täcker bland annat utgifter för statschefens officiella representation samt underhåll av byggnader och inventarier som hovet ansvarar för. 

Anslaget ska också täcka de levnadsomkostnader som är direkt kopplade till statschefens funktion och normala levnadsomkostnader för Kungen och hans familj som inte är av rent privat karaktär. Den stora merparten (ca 65 procent) av anslaget går till löner för hovets anställda. 

Det kungliga bidraget går direkt till kungen och med fler familjemedlemmar att försörja har det också höjts kraftigt.” 
Detta är fel. Anslagets storlek styrs inte av antalet familjemedlemmar. Den lilla höjning som Finansdepartementet årligen gör är en justering till följd av pris- och löneökningar, precis som för andra utgiftsområden i statsbudgeten. Därutöver tilldelas hovet under kommande år ett särskilt anslag för att täcka kostnader för höjd säkerhet, till följd av det förändrade säkerhetsläget efter händelser såsom terrordådet på Drottninggatan. 

Från att ha betalat för en kungafamilj med tre barn kan vi komma att betala för ett tiotal ’kungliga’ familjers lyxliv.
Detta är fel. Återigen, storleken på riksdagens anslag styrs inte av antalet medlemmar i statschefens familj.  

 …så länge [monarkin] finns kvar bör resurserna läggas på statschefsämbetet och inte på att försörja flera generationer.
Detta görs redan idag. 

Margareta Thorgren,
Informationschef, Kungl. Hovstaterna

/
/
Håller du med?
Tack för din röst!
Artikeln kommer att lagras på Nyheter24.se, i en artikeldatabas eller motsvarande.