Stockholm

Chloé Holmqvist: “Vetorätten måste väck – urholkar FN:s legitimitet"

Över 70 personer dog i kemvapenattacken i Douma, Syrien.
Chloé Holmqvist skriver om kemvapenattacken i Syrien och problematiken med vetorätten i FN:s säkerhetsråd. Foto: Privat & TT

Chloé Holmqvist: "Varför skall vi finansiera en organisation, vars syfte är att upprätthålla en fredlig och säker omvärld, om vetorätten resulterar i att det uttalade målen ändå inte kan realiseras?"


Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Sedan 1945 är FN den globala plattform där världens nationer skall kunna föra diplomatiska samtal i syfte att upprätthålla en fredlig och säker omvärld. Trots det så brister FN:s institution i att visa handlingskraft och uppfylla sin fredsbevarande funktion.

Återigen anklagas den Assad-styrda regimen i Syrien för den kemvapenattack i Douma den 7 april där fler än 70 civila, varav en stor andel barn, miste sina liv. Al-Assad förnekar all form av inblandning och FN kallade säkerhetsrådet till ett akutmöte. 

Ett krigsbrott av denna kaliber bör utredas så noggrant som möjligt och FN stod redo med diverse resurser för att kunna inleda en oberoende utredning av attacken. Efter säkerhetsrådets sammanträde kunde man dock fastslå att denna oberoende utredning uteblir.

Hur kan det vara möjligt att FN som är en organisation vars uppgift är att upprätthålla ett stabilt säkerhetsläge i världen, tillåter att en kemvapenattack där minst 70 civila mist sina liv, får förbipassera utan att en oberoende utredning tillsätts? Hur är det möjligt för FN att avstå en utredning av krigsbrott där ett ansvarsutkrävande hade kunnat komma att bli en realitet?

FN har ett legitimitets- och effektivitetsproblem som är en konsekvens av den vetorätt som de fem fasta mandatländerna; USA, Ryssland Kina, Storbritannien och Frankrike, innehar. Då en akut händelse som hotar säkerhetsläget inträffar, i detta fall kemvapenattacken, tillkallas säkerhetsrådet till ett möte där de ska rösta för eller emot en eventuell resolution. 

I detta fallet valde Ryssland att lägga in sitt veto, vilket innebar att den oberoende utredningen av kemvapenattacken uteblev. Att det räcker att en enda stat lägger in sitt veto för att stoppa ett beslut av den
anledning att exempelvis skydda en annan stat med syfte att upprätthålla en god handelsrelation, resulterar i att FN:s legitimitet urholkas. 

Varför skall vi finansiera en organisation, vars syfte är att upprätthålla en fredlig och säker omvärld, om vetorätten resulterar i att det uttalade målen ändå inte kan realiseras? Jag är för ett globalt och mellanstatligt samarbete som FN. Det är viktigt att det finns en neutral plattform där världens alla stater kan föra diplomatiska samtal som annars hade varit omöjliga att inleda. 

Men när viktiga aktioner för att främja fred och säkerhet uteblir för att ett enskilt land lägger in sitt veto - då har vi ett stort problem. Då har legitimiteten i detta globala fredsprojekt urholkats. 

Vetorätten måste avskaffas för att FN skall kunna uppfylla sin viktiga funktion, på riktigt. Ingen stats egenintressen får vara viktigare än att den primära uppgiften att upprätthålla en fredlig och säker omvärld.

Chloé Holmqvist,
Statsvetenskapsstudent 

FN
Håller du med skribenten?
Tack för din röst!

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.