Tisdag 21 Sep
Stockholm

"Media, ta ert ansvar – börja diskutera religionens komplexitet"

Sherin Khankan försöker uppmärksamma att det finns kvinnliga imamer.
Dennis Gårdman anser att det viktigaste är att vi inte låter trollmedia styra begreppet religion. Foto: Privat & TT

Dennis Gårdman: "Vi icke-muslimer bör lämna utifrånperspektivet och till exempel våga fråga en muslim om hens perspektiv och definitioner. Då kan Facebook och andra sociala medier bli en dörröppnare."

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Istället för att vi sväljer allt som media basunerar ut borde vi söka oss till möten med människor, att vi vågar fråga troende människor om deras tro och att vi låter människor få definiera sig själva. Där kan sociala medier vara ett verktyg för den som vill nå ut och visa på religionens mångfald och komplexitet. 

Det finns Facebook sidor där till exempel präster och imamer visar hur deras religiösa liv ser ut och att de på dessa sidor försöker motarbeta fördomar. Exempel på detta är Ester Kasen som driver facebooksidan, instragramkontot och bloggen: Feminist pastorn där hon bland annat pratar om sex och samlevnad, homofobi, sexism och rasism kontra hennes religiösa tro. 

En annan person som har blivit en snackis på internet är den kvinnliga imamen Sherin Khankan i Köpenhamn som är imam i en församling  där kvinnor och män ber och firar fredagsbönen tillsammans. Khankan vill visa att Islam också är kvinnornas religion och att uppmärksamma att det finns kvinnliga imamer. 

Mia Lövheim som är professor i religionssociologi skriver i sin vetenskapliga artikel Religious socialization in media age publicerad i Nordic Journal of Religion and Society att digital teknik kan möjliggöra unga människor att vara mer aktiv i processen att kommunicera om religion. 

Att man lätt kan få tillgång till det religiösa språkbruket och får då en större förståelse av religiösa definitioner och kan då diskutera och upptäcka religion över de kulturella/religiösa gränserna. Så enligt hennes forskning finns det en potential till att sociala medier kan öka förståelsen för religion.

Termen religion har använts av den kolonialistiska västvärlden för att kategorisera olika landområden utifrån vad folken trodde på. Ett exempel på detta är hinduismen som från början var ett ramverk som västvärlden har skapat och delade in massor av religioner i ett begrepp. 

Detta gjordes utan någon tanke på hur människor förstod sig själva. Jag menar att dagens post-kristna och sekulära Sverige behöver brottas med detta historiska arv. 

Vi icke-muslimer bör lämna utifrånperspektivet och till exempel våga fråga en muslim om hens perspektiv och definitioner. Då kan Facebook och andra sociala medier bli en dörröppnare till en större förståelse av religion. 

Trots att vi länge har levt i en mångreligiöst samhälle och att det finns svenska muslimer samt att religion och etnicitet inte behöver vara något som hör ihop med varandra så finns det ett vi och dom tänk som lever kvar. I detta tänker jag att det öppna samtalet kan vara en av lösningarna och att mediasamhället bör ta sitt ansvar och börjar diskutera religionens komplexitet. 

Det som jag anser är det viktigaste är att vi inte låter trollmedia såsom samhällsnytt och Fria Tider styra begreppet religion. Internet är inte bara en plats för trollmedias definitioner, utan internet kan också vara en kunskapskälla, ut och upptäck! 

Dennis Gårdman,
Studerande

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela