Onsdag 22 Sep
Stockholm

Miljöpartiet: Samhället sviker barn och unga

I september 2018 så är det riksdagsval.
Klas Sivén och Anders Åkesson skriver om psykisk ohälsa bland unga. Foto: Miljöpariet & TT

Miljöpartiet: "Orsakerna till den psykiska ohälsan är många. Men självfallet är det de system, strukturer och normer som genomsyrar vårt samhälle som förorsakar psykisk ohälsa och framför allt att fler drabbas."

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Det är orimligt att låta trenden av ökad psykisk ohälsa bland barn och unga fortsätta utan att åtgärda orsakerna. Idag är nästan alla satsningar och försök att motverka psykisk ohälsa inriktade på symtomen. Dessa insatser behövs, men är otillräckliga.

Orsakerna till den psykiska ohälsan är många. Men självfallet är det de system, strukturer och normer som genomsyrar vårt samhälle som förorsakar psykisk ohälsa och framför allt att fler drabbas.

Enligt en rapport från Socialstyrelsen är det drygt 190 000 barn och unga mellan åldrarna 10 och 24 som lider av psykisk ohälsa. De senaste tio åren har det varit en skrämmande ökning. För åldrarna 10 till 17 har andelen sjuka fördubblats och för åldrarna 18 till 24 är det en ökning med 70 procent.

Folkhälsomyndigheten visar i en ny undersökning att en av de största orsakerna till psykisk ohälsa är stress. Vilka är då orsaken till att barn och unga upplever allt mer stress? Självfallet är svaret mångfacetterat. Vi ser idag är att människor förväntas leva snabbare och snabbare. Livets ökade hastighet går också att se på förväntningarna som ställs framför allt på barn och unga vuxna.

En undersökning gjord av Deloitte visar att drygt 20 procent av svenskarna tittar på telefonen över 50 gånger om dagen. En siffra som kan antas vara mycket högre bland barn och unga. 

Den ständiga närvaron på sociala medier, uppdatering efter uppdatering, allt för att jämföra sig och presentera en förskönad bild av verkligheten. Detta ständiga jämförande ger många ångest och leder till stress över att deras egen vardag inte är som andras på sociala medier.

Även pressen som sätts på barn och unga från tidig ålder har en stor inverkan. Ökad segregation, betygshets och nedskärningar i skolan under Alliansregeringen, som skolorna ännu inte helt återhämtat sig från, har resulterat i för lite tid med lärare. Detta innebär att människor idag från ung ålder har många hinder som ställs upp.

Även som vuxen orsakar slimmade arbetsplatser stress. Framför allt är traditionellt kvinnodominerade yrkeskategorier drabbade av detta, enligt fackförbundet Unionen. Många unga går dessutom runt på osäkra anställningar under långa perioder. Och gränsen mellan arbete och fritids suddas ut.

Det krävs insatser från många instanser för att minska den galopperade ökade psykiska ohälsan. Vi måste åtgärda orsakerna, inte bara symptomen. Vi måste fortsätta att utveckla välfärden. Höstens val står faktiskt kring detta. 

Alliansen har inför höstens val varit tydliga att de väljer att gå till val på skattesänkningar, tillbakadragande av klimatsatsningar och minskad arbetstrygghet. 

Vi gröna vill något annat. Det krävs istället att vi satsar mer på skolan; minskar betygshetsen, bryter segregationen. Trygga de arbetsrättsliga villkoren för anställda. Ökad tillgängligheten till såväl primärvården som psykiatrin och barn- ungdomspsykiatrin. 

För egen del måste vi våga att koppla ner. Låt inte samhället diktera hastigheten på ditt liv.

Klas Sivén,
Språkrör Grön Ungdom Syd

Anders Åkesson,
Regionråd och riksdagskandidat (MP)

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela