Som besökare på Nyheter24 samtycker du till användandet av s.k. cookies och adblockeridentifiering för att förbättra din upplevelse hos oss. Jag förstår, ta bort denna ruta!

Moderaterna: Så vill vi sätta stopp för moralpoliserna

- 31/05/2018, 10:28 -
Den 9:e september 2018 så är det riksdagsval

Moderaterna skriver om deras tre förslag för att bryta moralpolisernas kvinnoförtryck.

Moderaterna & TT

Moderaterna: "Moralpoliserna representerar samma hedersförtryck som många människor som nu bor i Sverige ofta har flytt ifrån. Samhället har därför en plikt att markera mot fenomenet"

Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.

På senare tid har förekomsten av så kallade moralpoliser uppmärksammats allt mer. Kvinnor i våra förorter vittnar om hur framförallt män i deras närområde begränsar deras liv. Kvinnorna tvingas följa informella regler avseende klädsel och rörelsemönster. 

Rättsstaten kan inte passivt se på när detta hedersförtryck begränsar livet för många kvinnor i Sverige. Därför har Moderaterna presenterat tre förslag för att bryta moralpolisernas kvinnoförtryck.

Just nu brottas Sverige med omfattande integrationsproblem. Både på arbets- och bostadsmarknaden är klyftan mellan inrikes och utrikes födda påtaglig. Av detta följer en segregation som koncentrerar problem som hedersrelaterat våld och förtryck till redan utsatta grupper och bostadsområden. 

Förekomsten av självutnämnda moralpoliser är en del av den här segregationen. Moralpoliserna begränsar kvinnors frihet och är ett uttryck för hedersnormer som inte hör hemma i vår demokrati.

Hederstvång som upprätthålls genom hot och trakasserier ska inte drabba någon kvinna i Sverige. Oavsett var hon bor eller väljer att göra på sin fritid. Vi föreslår därför tre åtgärder för att motverka förekomsten av moralpoliser.

Kriminalisera moralpoliserna genom ett särskilt brott – olaga frihetsbegränsning – som förbjuder tvång och otillbörliga påtryckningar som syftar till att upprätthålla heder. Brottet ska kunna leda till fängelse i tre år. 

Gör en kartläggning av förekomsten av moralpoliser som begränsar människors frihet genom påtryckningar och tvång att följa informella regler.

Begränsa moralpolisernas tillträde till allmänna platser genom en möjlighet att meddela tillträdesförbud för personer som skapar otrygghet och begränsar andra personers rörelsefrihet i hederns namn.

De här förslagen utgör viktiga verktyg för att säkerställa att kvinnors frihet inte ytterligare ska begränsas i hederns namn. De kompletterar även våra tidigare förslag om en särskild brottsrubricering för hedersbrott och att hedersmotiv bör ses som en egen försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet. Relaterat till detta vill vi även att utvisning på grund av brott ska användas i fler fall än vad som sker i dag.    

Kampen mot hedersförtryck är samtidigt inte bara en del av kriminalpolitiken. Det är också en viktig del av integrationspolitiken. Integrationen ska bygga på att samma krav ställs på alla. Men en lyckad integration kräver också att vi värnar alla medborgares frihet. 

Utgångspunkten måste vara att den personliga friheten ska gälla lika för alla. Oavsett bostadsort, ursprung eller kön. 

Därför är frågan om moralpoliser viktig. Moralpoliserna representerar samma hedersförtryck som många människor som nu bor i Sverige ofta har flytt ifrån. Samhället har därför en plikt att markera mot fenomenet. Annars gäller inte friheten lika för alla. 

Tomas Tobé,
Rättspolitisk talesperson Moderaterna

Jessica Polfjärd,
Integrations- och jämställdhetspolitisk talesperson Moderaterna

Vad tycker du om moderaternas förslag?