Tisdag 30 Nov
Stockholm

Studenter kan påverka!

Den 9 september hålls det val i Sverige
Skribenterna anser att Socialdemokraterna är det partiet som står på studenternas sida. Foto: Privat & Berit Roald TT/TT

Socialdemokratiska studentförbundet: "Vi vet att det enbart är genom satsningar på jämlikhet vi kan skapa trygghet för alla i samhället, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Studenter har en reell möjlighet att påverka"

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

När årets hösttermin startar är det drygt 400 000 studenter som kommer att påbörja eller fortsätta sina studier. Denna grupp kommer, förutom att gå på föreläsningar eller delta i insparksaktiviteter, även att gå och rösta i valet den 9 september. Studenter är en viktig väljargrupp.. S-studenter har, med en socialdemokratiskt ledd regering, drivit på för en politik som ger alla samma förutsättningar att plugga vidare. Vi har byggt fler studentlägenheter, skapat fler vägar till högskolan och höjt studiebidraget med 300 kronor. Det har varit en mandatperiod där politiken gått i rätt riktning. Vi är stolta - men vi är inte klara.

För oss är det viktigt att fokusera på de frågor som är viktiga i att skapa trygghet i studenters vardag. Därför väljer vi att prioritera bostäder, psykisk ohälsa och klimatet i årets valrörelse. För vilken student har inte haft svårt att hitta en bostad, känt någon eller kanske själv drabbats av psykisk ohälsa och upplevt att politiken behöver kliva in och styra för att på allvar tackla klimatfrågan?

Bostadssituationen för studenter är allt annat än enkel. Bostadsbristen gynnar de som har föräldrar som kan bidra till handpenningen eller som i tidig ålder visste var de skulle studera och därför ställde sig i bostadskön. Många lägenheter har byggts under de senaste fyra åren, men nu vill vi se att fler - och framförallt - rätt typ av lägenheter byggs med rimliga hyror. När högerpartierna anser att marknadshyror är lösningen, en reform som fick hyrorna att öka med 40 % när det infördes i Finland, vill vi se satsningar på fler hyresrätter. Vi vill att ytterligare studentstäder inför bostadsgaranti, exempelvis genom villkorade statliga investeringsstöd. Ett sätt att på kortare sikt skapa en tryggare bostadsmarknad är att tillåta kompisboende, där flera i ett hushåll kan stå på ett hyreskontrakt.

Psykisk ohälsa är ett annat viktigt problem att belysa. Vad som ofta kommer bort i debatten är att studenter är en extra utsatt grupp. Enligt siffror från Folkhälsomyndigheten lider 25 % av studenter mellan 18-29 av psykisk ohälsa, tio procentenheter högre än jämnåriga som arbetar. Samtidigt som delar av högern argumenterar för att införa avgifter för studier och för omtentor vill vi istället skapa en tryggare situation för studenter. S-studenter vill se ökade resurser till studenthälsan, som har möjlighet att i ett tidigt skede fånga upp studenter som riskerar att utveckla psykisk ohälsa. Vi vill även att studenter, i enlighet med en utredning som presenterades tidigare i år, ska kunna sjukskriva sig på deltid och ha en kortad karenstid.

Sommarens bränder har på allvar medfört att fler fått upp ögonen för klimatet. Unga har länge haft miljöpolitiken som sin mest prioriterade fråga. Det rödgröna-blocket är det självklara alternativet för de prioriterar en hållbar framtid.  I en undersökning som genomfördes från Naturskyddsföreningen kom de tre partierna i topp över de som hade den mest offensiva miljöpolitiken. Om vi får behålla regeringsmakten vill vi under nästa mandatperiod se att vi gör stora investeringar i kollektivtrafiken - järnvägen måste byggas ut och underhållet bör förstatligas. I takt med att kollektivtrafiken byggs ut bör miljöskadliga subventioner, så som reseavdraget, tas bort. För att styrmedlen inom politiken ska vara korrekta vill vi även se att klimatstatistiken kompletteras med ett mått över konsumtionsbaserade utsläpp, vilket täcker in även varor vi konsumerar som produceras utomlands. Först då kan vi på allvar se vilka reformer som behöver vara på plats för att leva inom våra begränsade resurser.

Det finns de som hävdar att politik inte spelar roll. Vi vet att det inte är så. Politik spelar stor roll i människors vardag. Med en socialdemokratiskt ledd regering efter valet i september kommer vi driva på för att alla ska ha rätt till en bostad, bryta trenden i psykiska ohälsa och skapa förutsättningar för en hållbar utveckling.

Vi vet att det enbart är genom satsningar på jämlikhet vi kan skapa trygghet för alla i samhället, oavsett vem du är eller var du kommer ifrån. Studenter har en reell möjlighet att påverka, därför är det viktigt att rösta på Socialdemokraterna - partiet som står på studenternas sida.  

Nasra Ali, Förbundsordförande Socialdemokratiska studentförbundet

Anton Jordås, Förbundssekreterare Socialdemokratiska studentförbundet

Frida Gunnarsson, Vice förbundsordförande Socialdemokratiska studentförbundet

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela