Torsdag 2 Dec
Stockholm

Grön Ungdom: "SD checkar i alla boxar på fascist-listan"

Den 9 september hålls det val i Sverige.
Hanna Lidström från Grön Ungdom anser att Sverigedemokraterna checkar i alla boxar på "facist-listan". Foto: Grön Ungdom / Johan Nilsson TT

Hanna Lidström, Grön Ungdom: "När vi kallar Sverigedemokraterna fascister är det inte för att vi är arga, utan för att de så tydligt lever upp till definitionen av denna skitideologi"

Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Förra veckan publicerade Sverigedemokraterna sin valplattform. Den visar med all tydlighet att SD inte bara är ett rasistisk och klimatförnekare parti, utan att de ogenerat går till val med en fascistisk agenda. Oavsett valvinnare måste de hållas på borta från makten. Eller hur, M och KD?

En demokrati ska bygga på alla människors lika värde och rätt. Men SD vill frånta svenska medborgare som är födda utomlands flera viktiga rättigheter. De vill att en utrikes född medborgare ska kunna få sitt medborgarskap indraget om hen gör sig skyldig till brott eller “har fått sitt medborgarskap på felaktiga grunder”. 

Förslaget blir än mer skruvat i kombination med partiets ovilja att acceptera dubbla medborgarskap. Detta skulle innebära att utrikes födda ständigt skulle leva med risken att bli statslösa.

SD lägger självklart flera förslag på hur invandrare ska kastas ur landet. Ett förslag som är speciellt läskigt är att man ska kunna låsa in invandrare som ska utvisas, även under längre perioder om deras utvisning inte kan verkställas (till exempel för att man inte kan garantera ett säkert mottagande i hemlandet). Att fängsla någon som inte begått ett brott utan en rättegång, det vore ett brott mot mänskliga rättigheter.

I partiets valplattforms första kapitel med rubriken “sammanhållning” står det att Sverige måste bli ett enat folk med en “gemensam identitet” som glatt gör sin plikt gentemot nationen. Då blir kulturpolitiken en viktigt verktyg för politisk indoktrinering – genom kulturpolitiken ska statligt satta “värderingar” ingjutas i var och en av oss. För när svensk patriotism ska odlas får fritt kulturutövande ge plats för att främja svenskt kulturarv.

I skolan barnen ska lära sig om Svea rikes forna prakt -- dock ska all utbildning om genus självfallet bort! Varför lära sig om alla människors lika rätt oavsett könstillhörighet och sexuell identitet när man kan lägga tiden på att imponeras av Karl den XII?

Men SD-staten ska inte bara fostra oss, utan även noga korrigera oss. Om vi ändå beter oss på ett sätt som inte passar i den nya snäva Sverige-formen, då kommer SD-Sverige inte stå vilande. Samhällsfrämjande aktiviteter görs till en “medborgarplikt” likt värnplikten. Ideell verksamhet och barnens bildning ska inte längre skötas av betalda arbetare, utan gratis av folket under statligt tvång.

Partiet lägger givetvis även flera oansvariga förslag på hur polisen ska stärkas: de ska övervaka oss mer, straffen ska skärpas ursinnigt, poliser ska få bära vapen när de är lediga och kunna kalla in militären mot sin egna befolkning.

Så, när vi kallar Sverigedemokraterna fascister är det inte för att vi är arga, utan för att de så tydligt lever upp till definitionen av denna skitideologi. 

Fascism har flera definitioner men kan samanfattas som en ideologi som: vurmar för nationalismen – check, motsätter sig mänskliga rättigheter – check, har en tydlig fiende som beskylls allt som är fel –check, vill ha en allsmäktig hård polis och militär – check, är sexistisk – check, är besatta av nationens säkerhet – check, vill ha religiös kontroll – check och visar avsky för fri kultur – check! Sverigedemokraterna checkar i alla boxar på fascist-listan.


Därför är vi djupt oroade över att endast 31 procent av Moderaternas lokala företrädare helt vill ta avstånd från partiet och att Moderaterna i riksdagen anser det “naturligt” att samtala med dem. Oavsett vilket block som vinner måste Sveriges fascistparti hållas utom räckhåll från makten.

Hanna Lidström,
språkrör för Grön Ungdom

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (5)
Kopiera länk
Dela