Måndag 4 Jul
Stockholm

Hur ska ni hjälpa de som drabbats av försäkringskassans systemfel?

Özlem Körhan. Försäkringskassan.
Özlem Körhan undrar vad regeringen ska göra för att hjälpa de som drabbats av försäkringskassans systemfel. Foto: Privat / Jessica Gow TT

Özlem Körhan: "Människor berättar om avslag som kommit in trots kompletteringar av läkare intyg. De berättar om de får kämpa för att få ekonomin att gå ihop till det nödvändigaste"

Kommentera (41)
Kopiera länk
Dela
Detta är åsiktstext i form av en debattartikel. Åsikterna är skribentens egna och inte Nyheter24:s.
Läs mer

Vi undrar vad regeringen tänker göra för att hjälpa de människor som drabbas av försäkringskassans systemfel under Ann-Marie Begler tid som generaldirektör?

Det kan inte undgå någon att sjuka människor har hamnat mellan stolarna. 2016-2017 var det otaliga sjuka människor som i samband med avslag på sjukpenning uppmanades att själva skriva in sig i arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingens bedömde i sin tur att arbetsförmågan var nedsatt för att vara inskriven som aktivt arbetssökande de gjorde att sjuka människor förlorade sin SGI (sjukgrundande inkomst).

Det har med generaldirektörens avgång bevisats att det skett systemfel inom försäkringskassan.
Annika Strandhäll har tidigare sagt att Ann-Marie Begler samarbetade för dåligt med arbetsförmedlingen och att det skulle vara skälet till att Begler fick sluta sitt chefsjobb.

År 2017 fick 5,8 procent indragen sjukpenning, vilket motsvarar 26 587 försäkrade. Under året har bara 529 kontaktmöten genomförts för personer i omställning samt 1633 överlämningsmöten för personer som inte längre får sjukpenning.

Regeringen har för 2017 avsatt totalt 709 miljoner kronor för rehabiliteringsinsatser i förstärkt samarbete. 709 miljoner kronor som skulle hjälpa människor i rehabliteringskedjan men de kastades istället ut från sjukförsäkringen och hamnade mellan stolarna och förlorade sin sjukgrundande inkomst.

Idag måste människor med svåra sjukdomar kämpa för att få igenom sina rättigheter som sjuk. Människor som är mest sårbara för att kämpa emot är människor med långvarig sjukdom som överstiger 180-364 dagar.

Konsekvenserna blir en hög med obetalda räkningar, obetalda hyror, problem med att hämta ut läkemedel och inte minst försämrad hälsa. Att anlita en jurist är i det här fallet när ekonomin knappt går ihop är hopplöst för de flesta.

Sjuka människor tvingas idag att återgå till ett arbete trots att allmänna läkare har bedömt att arbetsförmågan är nedsatt och att alla rehabliteringsåtergärder är uttömda.

För att människor inte ska hamna i fattigdom och utanförskap i samband med långvarig sjukdom krävs det att försäkringskassan tar det övergripande ansvaret i rehabliteringskedjan i syfte för att den sjuke ska få stöd och hjälp med den sjukförsäkrade i fokus, utan att den enskilde får ytterligare andra påföljder som ökad psykisk ohälsa.

Bedömer arbetsförmedlingen att det inte finns en arbetsförmåga så ska man ha rätt till sjukpenning. Men så är inte fallet. Idag kan vi via sociala medier läsa om människorna bakom statistiken. Människor som har arbetstränat och där läkare har bedömt att alla rehabliteringsåtergärder är uttömda. 

Svårt sjuka människor tvingas ut på olika arbetsprövningar år efter år och nu har det gått så långt att dom här människorna har kastats ut från sjukförsäkringen utan att få ingå i samverkan. De tvingas söka socialbidrag istället för att få sjukpenning eller sjukersättning.

Människor berättar om avslag som kommit in trots kompletteringar av läkare intyg. De berättar om de får kämpa för att få ekonomin att gå ihop till det nödvändigaste. Jag har varit i kontakt med sjuka människor som har i kontakten med försäkringskassans handläggare hamnat i en psykisk ohälsa med ekonomisk stressreaktion, där känslor av skam och utanförskap är vanliga liksom nedstämdhet och depression. Ångesten blir mycket stark. 

Det här är människor som redan är svårt sjuka fysiskt och psykiskt. Hur ska dom här människorna orka stå ut med alla de krav som när de blir bemött som potentiella bidragsfuskare? 

Läkarna går in i väggen och sjukhusläkarna har vittnat om att många läkare har gett upp med att strida emot alla de kompletteringar som försäkringskassan begär. Hur ska en redan sjuk orka kämpa sig igenom alla de krav och få en rättssäker bedömning när ingen tar sitt ansvar. 

Är det en rättssäker bedömning när olika handläggare inom försäkringskassan enbart har fokuserat på att få ner sjuktalen till 9.0 fram till 2020 och fått lönepåslag när det hittat kryphål för att gå emot allmänna läkarens bedömningar och friskförklarat människor?

Özlem Körhan

Håller du med?
Tack för din röst!
Kommentera (41)
Kopiera länk
Dela

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.