Söndag 29 Maj
Stockholm

Hesa Fredrik

Vem är Hesa Fredrik? Jo, Hesa Fredrik är det varnings-och utomhuslarm som används för att larma om akuta hot, dels i TV och radio. Det kan vara krig, allvarliga bränder, gasutsläpp, akuta hot mot vattenförsörjning med mera. Förutom varningsmeddelanden kan även informationsmeddelanden sändas ut om hot i förväg. Hesa Fredrik larmar i fyra situationer. 

Beredskapslarmet tjuter vid fara för krig och detta är ljudsignaler i 30 sekunder med 15 sekunders uppehåll. När du hör detta ska du lyssna på radio, ordna så du snabbt kan lämna bostaden, undvika att ringa timmarna efter larmet, ta reda på var det finns skyddsrum och hjälpa till att göra iordning det. TV, Text-TV och tidningar ger information. 

När flyglarmet hörs bedöms landet attackeras från luften, av exempelvis flygplan. Det här larmet låter i korta tonstötar under en minuter. När du hör det här larmet ska du genast söka efter skyddsrum. 

Viktigt Meddelande till Allmänbeten, VMA-signalen, varnar för faror som gasutsläpp, giftig brandrök med mera. Den här signalen låter i sju sekunder långa signaler med fjorton sekunders tystnad emellan. Den här signalen är den som testas en gång per kvartal, som följs efter signalen "faran över". När du hör denna ska du vid testtillfällena ska du gå inomhus, stänga fönster, dörrar, ventilation, lyssna på SR P4 för information. Faran över är en 30 sekunder lång, sammanhängande signal. Den här signalen sänds efter varje signal, när faran är över. 

Signalen är lagstiftad enligt de EU-direktiv som säger att det måste finnas system för att varna allmänheten vid faror och hot. Namnet "Hesa Fredrik" ska ha myntats då signalen testades av Oscar Fredrik Rydqvist, krönikör på Dagens Nyheter 1931. Han sägs ha varit lika hes som larmet själv.

Visa resten ↓