Säkerhetsexpert: Det är alldeles för lätt att stjäla en identitet

- 19/05/2017, 14:40
1 av 3

Privat/TT

2 av 3

TT

3 av 3

Privat

Dick Malmlund: "Media vill ha en ständig tillgång till allt och hävdar att det finns någon form av etik hur man använder dessa uppgifter".

Offentlighetsprincipen är en av de viktigaste grundstenarna i den svenska demokratin. Den ger allmänheten och medierna en värdefull insyn i riksdag, regering, myndigheter, kommuner och landsting.

Denna möjlighet till granskning av offentliga uppdrag är det nog få som ifrågasätter. Det är när det gäller en öppen insyn i vanliga medborgares privata liv som problemen börjar.

För ett antal år sedan var det ingen svårighet att få ut andra människors passunderlag med bild, längd, hårfärg och namnteckning.

Idag inser alla det vansinniga i att lämna ut sådana uppgifter till vem som helst.

Under ett år begärdes mitt passunderlag ut 20 gånger och vid några av dessa tillfällen skickade passmyndigheten det till personer som satt intagna på kriminalvårdsanstalter i Sverige.

I mars 2004 fick bedragare ut adressuppgifter från Lantmäteriet om fritidshusägare bosatta i utlandet. Med dessa uppgifter skickade sedan bedragarna ut sophämtningsfakturor under namnet Kommunal Avfallshantering. Mer än 1000 personer lurades i detta bedrägeri som myndigheten möjliggjorde.

Via Skatteverket får man nu fram uppgifter om fullständigt namn, personnummer och adress. Med hjälp av lägenhetsnummer får man även uppgifter om övriga boende i samma hushåll. Personnummer och adresser på föräldrar och barn lämnas också ut.

Vill man sedan gå vidare och plocka fram inkomster, fastigheter, bilar med mera. så är det inga som helst svårigheter. Allt finns på nätet.

Personer som väljer att ha skyddat nummer hos sin operatör slipper få numret utlagt på olika söksajter som Hitta och Eniro. Tidigare innebar hemligt nummer att varken nummer eller namn fanns med. Idag betyder ”hemligt” nummer att namn adress och bild på huset där man bor ändå presenteras på dessa söksidor.

Media vill ha en ständig tillgång till allt och hävdar att det sedan finns någon form av etik hur man använder dessa uppgifter.

Jag är ledsen att behöva säga det men enligt min uppfattning har övertrampen varit alldeles för många.

”Här finns dyraste husen och lägenheterna”, ”De har dyraste bilarna”, ”De är rikast i ditt kvarter”, är exempel där offentliga uppgifter publiceras hänsynslöst och inte sällan utsätter vuxna och barn för som annars aldrig hade skett.

Beloppet som kidnapparna krävde när det gällde Fabian Bengtsson var direkt taget från en förmögenhetslista som publicerats i en tidning.

Jag tror att det finns förutsättningar att behålla en stor öppenhet men samtidigt göra det betydligt svårare för personer som vill använda offentliga uppgifter för att begå brott. Mycket handlar om sunt förnuft hos myndigheter och omtanke om andra människor och deras privatliv.

En enkel fråga att ställa sig på redaktionerna är ”vill jag att dessa uppgifter skall publiceras om min egen familj eller skulle tidningen ta in detta om det gäller chefredaktörens familj?”.

Dick Malmlund,
Säkerhetsexpert

mySafety Försäkringar

mySafety erbjuder försäkringar för nya vardagsproblem och brott. Vi hjälper våra kunder att hantera hat och hot på nätet och skyddar deras identiteter från att kapas och stjälas. Vi vet att nya problem kräver nya typer av lösningar och att alla förtjänar ett bra skydd i en digital värld.  Bevakningen sker med ekonomiskt stöd av mySafety Försäkringar. Nyheter24 garanterar att den redaktionella bevakningen är oberoende och utan kommersiell påverkan. Kommersiellt material är märkt specifikt med ”Presenteras av mySafety Försäkringar”

Är du en lover eller hater på nätet?