Stockholm

Riksbanken: ny räntesänkning

Det här är andra gången på mycket kort tid som Riksbanken sänker den viktigaste styrräntan. Räntan ligger nu på 3,75 procent.


Läs mer

Räntesänkningen är unik. Riksbanken har sänkt reporäntan med en hel procentenhet på mycket kort tid, tillsammans med andra banker. Sänkningen ligger på 0,5 procentenheter och räntan är nu 3,75 procent.

– Bedömningen är att den finansiella krisen fördjupar den pågående konjunkturnedgången med en svagare arbetsmarknad och en lägre inflation som följd, skriver Riksbanken, enligt DI.

Världskonjunkturen är på väg mot en nollgradig tillväxt och råoljepriset har halverats på mycket kort tid. En räntesänkning innebär till exempel att kronans värde sjunker. Men många analytiker ställer sig positiva till räntesänkningen. Man räknar nu med att bolånekostnaderna blir lägre och intäkterna för exportindustrin högre.

– Analytikerkåren är lite splittrad men de flesta tror att det kommer en räntesänkning och vad gäller prissättningen på de officiella marknaderna så ligger förväntningarna på en räntesänkning på åtminstone 0,25 procentenheter, säger Torbjörn Isaksson, Nordea, enligt Sveriges Radio.

Skrivet av:

Notifieringar

Slå på notifieringar för att få de senaste nyheterna från Nyheter24.

Notifieringar från din stad

Slå på notifieringar för din stad för att få de senaste Blåljus-nyheterna från Nyheter24.