Måndag 19 Apr
Stockholm

Kraftig ökning av kvinnliga chefer i staten

Löneskillnaderna krymper också.

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Andelen kvinnliga chefer i staten ökar kraftigt. Dessutom har de en betydligt bättre löneutveckling än män.

40 procent av de statliga cheferna är kvinnor i dag. En siffra som för tio år sedan var 20 procent. Om sju år är könsfördelningen helt jämn om utvecklingen fortsätter i samma takt.

Dessutom ökade de kvinnliga chefernas löner med 6,3 procent mellan 2004 och 2009 medan de manliga chefernas löner ökade med 5,5 procent under samma period, uppger Riksdag & Departement.

I snitt är löneskillnaden mellan en manlig och en kvinnlig statlig chef i dagsläget 86 kronor i månaden i männens favör. En rejäl minskning i gapet mellan män och kvinnors löner.

Kommentera
Kopiera länk
Dela