Internbråk bland hackers som hjälpte Wikileaks

- 10/05/2011, 13:30 -
I en hämndaktion mot säkerhetsföretaget HBGary har man kommit över 50 000 mejl.
1 av 4

I en hämndaktion mot säkerhetsföretaget HBGary har man kommit över 50 000 mejl.

Anonymous

2 av 4

3 av 4

FOI

4 av 4

Jonathan Fors

Från början gjorde de det för "lulzen". Sedan backade de upp Wikileaks. I dag hackar de varandra.

Tillsammans har den löst sammansatta gruppen Anonymous utfört hackerattacker mot bland annat scientologikyrkan, Mastercard och Paypal. I år har de hunnit med att bli anklagade för att vara delaktiga i hackerattacken mot Sony.

Nu slåss de mot varandra.

"Övertygat förortsgäng"

Det är främst en person, Ryan, som tycks ha varit missnöjd med den nuvarande ledningsgruppen. Och därför ha inlett en attack.

Marcin de Kaminski är doktorand i rättssociologi vid Lunds universitet och verksam i forskargruppen Cybernormer. Han är väl insatt i gruppen Anonymous och liknar dem vid ett "övertygat förortsgäng".

– Anonymous är motiverade aktivister. Ibland lockar förströelse och lulz, som man själv kallar det. Ibland är det mer politiskt motiverat, eller med deras termer srsbsns (för serious business). De senaste åren har man helt uppenbart svängt från lulz till srsbsns.

Dagens stridigheter syns tydligt om man tittar närmare på några av Anonymous nätverk, så kallade Anonops.

"Standardvapnet är överbelastningsattacker"

– De är konstant överbelastade och oåtkomliga. Samtidigt har användaruppgifter ur hackade eller läckta register lagts ut. Det är kraftfulla vapen som förstås är verksamma åt alla håll.

– Det är enkla medel man använder, standardvapnet är överbelastningsattacker av Ddos-typ kombinerat med olika typer av hacking. Samtidigt är det väldigt kraftfulla vapen. När det uppstår konflikter inom gruppen är det inte ovanligt att vapnen vänds mot andra grupperingar inom Anonymous. Det är det som tycks ha hänt nu, säger Marcin de Kaminiski, till Nyheter24.

Vad är Anonymous relation till Wikileaks?? Finns det någon koppling mellan "cyberkriget" och Wikileaks, tror du?

– Det finns ingen koppling mellan Anonymous och Wikileaks så vitt jag vet. Däremot delar de olika entiteterna en väldigt frihetlig grundsyn, och när Wikileaks kommit att bli symbolen för frihet på internet ser Anonymous dem som något som är värt att försvara.

Hur ska man förstå Anonymous? Vad är deras drivkraft? Kommer vi se fler sådana grupper i framtiden?

– Man kan nog inte förstå Anonymous. Så fort man tror att man förstått något så förändras läget i grupperna. Anonymous är en rörelse, menat som riktningen - något som rör sig hela tiden. Väldigt lite i Anonymous är statiskt.

– Vid varje operation dyker det upp nya personer som utgör någon form av kärngrupp, men det är inte detsamma som att säga att de på något sätt skulle ta ledningen för hela det breda konceptet Anonymous.

– Drivkraften har väldigt tydligt och uttalat varit att försvara frihet på internet. Det är rätt tolkningsbart vad det innebär, vilket också visat sig när man ser vad Anonymous pysslat med på senaste tiden.

– Man har attackerat säkerhetsföretag, banker, upphovsrättsivrare och hela stater - allt för att slå tillbaka det man anser vara fiender till internet. Man tycks jobba efter devisen "förstör det som förstör dig", i rätt kaotiska sammanslutningar.

"Överreagerar totalt på idén om att yttrandefriheten ska vara absolut"

David Lindahl, forskningsingenjör och cyberkrigsspecialist vid FOI, håller med de Kaminiski om Anonymous, men är beredd att gå ännu längre.

– De är amoraliska. De agerar utifrån vissa principer som du eller jag kan ha svårt att förstå. I vissa fall är deras reaktion inte rimlig ur vår synvinkel. Somliga överreagerar totalt på idén om att yttrandefriheten ska vara absolut.

- Samtidigt har de en nihilistisk syn på humor. Den som drabbas av dem och inte kan försvara sig hade rätt att drabbas eftersom att han inte kunde försvara sig, avslutar Lindahl för Nyheter24.