Dessa reklamer fälldes 2019 – nådde inte upp till kraven

- 20/12/2019, 22:38 -

Varje år fälls reklamer av Reklamombudsmannen – anledningarna varierar. Här är några av dessa:

1. Supermama

Bildkälla: Skärmdump Youtube
Bildkälla: Skärmdump Youtube

Datum: 26 november
Beslut: Fälls för att vara könsdiskriminerande

Reklamen fälldes då företaget gör reklam för "ett giftfritt, extra starkt och lättanvändbart lim" riktat till kvinnor, och enligt privatpersonen som anmälde reklamen är den könsdiskriminerande då texten antyder att kvinnor inte kan sätta upp en krok i badrummet själva, utan behöver hjälp av en manlig partner, som enligt reklamen inte håller vad de lovar särskilt ofta.

Reklamen syftar till att detta lim kommer underlätta för kvinnan att göra jobbet själv.

Personen som anmälde reklamen menar också att reklamen betonar stereotypiska könsroller och nedvärderar kvinnor, men även män.

RO skriver: "Reklam­ombudsmannen finner att reklamen ger intryck av att kvinnor är hjälplösa och i behov av ett specialanpassat lim för att kunna utföra projekt i hemmet utan hjälp. Detta framställer kvinnor på ett stereotypt och ned­värd­­er­ande sätt. Reklamen är därmed könsdiskriminerande mot kvinnor. Vidare finner Reklamombuds­mannen att reklamen ger intryck av att män är lata och ofta förhalar projekt i hemmet. Detta framställer män på ett stereotypt och nedvärderande sätt. Reklamen är därför könsdiskriminerande mot både kvinnor och män och strider därmed mot artikel 2 första stycket i ICC:s regler."

2. Canal Digital

Bildkälla: Skärmdump Youtube
Bildkälla: Skärmdump Youtube

Datum: 26 september 
Beslut: Fälldes för att vara utformad utan vederbörlig känsla för socialt ansvar

I en reklam från Canal Digital befinner sig en kvinna och en utomjording i en livsmedelsaffär. I en sekvens dricker utomjordingen ur en flaska sköljmedel. Anmälaren, som var en privatperson, menar att reklamen är anstötlig och livsfarlig då det kan uppmana barn som ser den att göra samma sak. 

RO skriver: "Enligt artikel 1 andra stycket i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknads­kommunikation (ICC:s regler) ska marknadskommunikation utformas med vederbörlig känsla för socialt och yrkesmässigt ansvar. Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är utformad utan vederbörlig känsla för socialt ansvar. Den strider därmed mot artikel 1 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och mark­nads­­kommunikation."

3. Motoaction

Datum: 14 augusti 
Beslut: Fälldes för att vara könsdiskriminerande 

I en reklambild för Motoaction står en kvinna med ryggen mot kameran, framåtböjd med särade ben. Anmälan menar att reklamen är sexistisk och utmanande, speciellt då hemsidan riktar sig till bland annat en yngre målgrupp.

Vidare menar anmälaren att kvinnan och den pose hon gör inte alls har något med produkterna att göra, och att hennes kropp används som lockbete.

RO skriver: "Reklamombudsmannen finner att reklamen är könsdiskriminerande. Den strider därmed mot artikel 4 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation."

4. Provrummet AB och Pernilla Wahlgren

Bildkälla: Instagram/pernillawahlgren
Bildkälla: Instagram/pernillawahlgren

Datum: 10 april 
Beslut: Reklamen uppfyller inte kravet på reklamidentifiering.

Tidigare i vår publicerade artisten och influencern Pernilla Wahlgren ett inlägg på Instagram, där hon stod klädd i en blus från sitt eget företag.

Anmälaren anser att Pernilla dock inte var tydlig nog med att markera ut att Instagram-inlägget var reklam. Artisten menade däremot att inlägget inte var i kommersiellt syfte.

RO skriver: "Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen inte uppfyller kravet på reklamidentifiering. Den strider därmed mot artikel 9 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation."

5. iGame.com

Datum: 16 maj
Beslut: Fälldes för att vara vilseledande

Reklamen som fälldes var ett 20 sekunder långt klipp. I reklamen visades texten "inga omsättningskrav", och personerna i reklamen sade dessutom samma sak upprepande gånger gällande en bonus man kan vinna.

Personen som anmälde reklamen till Reklamombudsmannen syftar till faktumet att bonusen inte alls är utan omsättningskrav. 

RO skriver: Reklamombudsmannens opinionsnämnd finner att reklamen är vilseledande. Den strider därmed mot artikel 5 i Internationella Handelskammarens regler för reklam och marknadskommunikation.