Organisationen Talita lanserar nu en ny call girl-tjänst för att lyfta utsatta kvinnors berättelser.
Organisationen Talita lanserar nu en ny call girl-tjänst för att lyfta utsatta kvinnors berättelser. - Foto: Bildkälla: Talita.

Ny call girl tjänst – hjälper kvinnor ur prostitution

Organisationen Talita hjälper kvinnor ur prostitution och att bearbeta trauman. Nu lanserar de en ny call girl-tjänst – som sätter kvinnan i fokus.


Under 2020 har diskussionen om prostitution förts till ljuset efter att en känd manlig profil dömdes för sexköp. Nu vill organisationen Talita skifta fokuset från männen och istället lyfta utsatta kvinnors berättelser. 

Talitas call girl-tjänst går ut på att man ringer in för att lyssna på utsatta kvinnors berättelser. Samtalen kostar 9:90 kr/minut och alla pengar går till att hjälpa kvinnor ur prostitution.

Talita hjälper kvinnor genom att ge skydd och stöd direkt, till exempel när polisen slår till. De erbjuder ett rehabiliteringsprogram som varar i två år, där kvinnor får tillgång till terapi och även undervisning i psykologi – för att stärka individens självkänsla. 

De hjälper även kvinnorna att planera för framtiden. Till exempel genom att söka asyl, skaffa jobb och hitta en bostad. 

Ett exempel från en kvinnas berättelse. Bildkälla: Talita.

Utbilda allmänheten om prostitution 

En av Talitas grundare är Josephine Appelqvist, som tror att det bästa sättet att förhindra prostitution är att sprida kunskap om kvinnorna som faktiskt är utsatta. Genom Talitas nya call girl-tjänst hoppas hon på att både kunna utbilda allmänheten och samla ihop pengar till kvinnorna.

Appelqvist säger att hon önskar att man använde pengar från de rika delarna av världen för att hjälpa människor ur fattigdom, istället för att utnyttja dem. 

– Det enklaste vore om män slutade köpa sex, säger hon i en intervju med Nyheter24. 

Talitas nya tjänst för att hjälpa kvinnor ur prostitution. Bildkälla: Talita.

Flera anledningar till att kvinnor hamnar i prostitution 

Appelqvist berättar att det finns flera orsaker till att kvinnor hamnar i prostitution. En stor faktor är fattigdom och en annan är kvinnor som tvingas eller luras in i prostitution. 

– Eller så har man utnyttjats sexuellt och hamnat i det här för att man inte ser sitt eget värde och därför fortsätter utsätta sig för den här typen av övergrepp, för att man helt enkelt inte känner att man är värd något bättre, berättar hon. 

Hon tror att ett sätt att förhindra prostitution vore om samhället erbjöd stöd för utsatta kvinnor, införde skarpare lagar och hårdare straff för sexköpare.  

– Män vet vad de gör när de köper sex. De vet att om de inte betalar för handlingen så vill kvinnorna inte, säger Appelqvist. 

Hon tror att många män förtränger den här vetskapen för sig själva. Men förhoppningen är att, med hjälp av Talitas nya call girl-tjänst kunna nå ut – för att förhoppningsvis kunna väcka människors empati.  

Det finns många anledningar till att kvinnor hamnar i prostitution. Bildkälla: Talita.

Jasminas berättelse

Jasmina flyttade till Sverige 2015 och har sålt sex under två perioder i hennes liv. Första gången var hon 15 år gammal och andra gången 25. I en intervju med Nyheter24 berättar hon hur tacksam hon är för att hon fick hjälp av Talita. Nu vill hon hjälpa andra genom att sprida information. 

Jasmina pratar om vikten i att samhället tar ansvar och faktiskt visar att det finns hjälp. Genom att prata om prostitution och sprida information om var man kan få hjälp. 

– Det finns hjälp att få, det finns hopp, säger Jasmina. 

Jasmina heter egentligen något annat. 

Bildkälla: Pexels.
De senaste nyheterna direkt i din inkorg!