Fribeloppet för studiemedel hos CSN: Det här gäller

- 23/12/2020, 12:26 -

Vad innebär det att fribeloppet tas bort? Gäller det bara de som jobbar inom vården? Och vad händer om jag redan fått beskedet? Nyheter24 reder ut alla frågor om att fribeloppet på studiemedel hos CSN slopas.

När pandemin slog till i Sverige under våren 2020 slopade regeringen fribeloppet för alla studenter som tog studiemedel. 

Syftet var då att underlätta för alla studenter som gått in och jobbat inom vård och omsorg under corona. De skulle helt enkelt kunna jobba hur mycket de ville utan att riskera att förlora studiemedlet eller bli återbetalningsskyldiga. 

Under hösten har corona fortsatt att drabba Sverige hårt. Därför funderar regeringen på att förlänga det slopade fribeloppet även under vårterminen 2021. 

Men vad innebär det egentligen att fribeloppet försvinner? Nyheter24 ger svar på de vanligaste frågorna. 

Vad innebär det att fribeloppet slopas? 

Alla som har studiemedel ska kunna tjäna hur mycket de vill – utan att det påverkar studiemedlet. 

Du riskerar alltså inte att bli återbetalningsskyldig eller få mindre studiebidrag nästa termin, även om du tjänar mer än det tillåtna beloppet på 91 624 kronor per termin.

När ska jag söka studiemedel? 

Det är bara att ansöka om studiemedel precis som vanligt. Du behöver inte vänta tills efter att riksdagen fattat beslutet. 

Gäller förslaget för alla?

Förslaget gäller alla studenter som har studiemedel. Det gäller inte bara för de som jobbar inom vården. 

Vad händer om man redan fått besked från CSN??

Har du fått besked om reducerat studiemedel för våren 2021 gäller inte det. Du kommer att få ett nytt besked  automatiskt och behöver inte ta kontakt med CSN.

När fattas beslutet om slopat fribelopp?

Det är inte bestämt när regeringen ska fatta beslut om förslaget.

Hur länge gäller det?

Om det går igenom gäller det till och med den 30 juni 2021.

Varför slopas fribeloppet? 

Förslaget om att slopa fribeloppet är en överenskommelse mellan regeringen, Centerpariet och Liberalerna. Det fattades under våren 2020 när pandemin slog till. 

För att studenter skulle kunna jobba inom äldrevård och omsorg utan att behöva oroa sig för att tjäna mer än tillåtna 91 624 kronor per termin, togs den regeln helt enkelt bort. 

Eftersom smittspridningen av covid-19 fortfarande är stor i Sverige funderar man på att förlänga det ytterligare – till över vårterminen 2021.

Läs mer: Antagning: Står du som reserv? Det här måste du veta

CSN