3 brott som svenskarna anmälde mer än vanligt under 2020

- 24/01/2021, 09:14

​Brottsförebyggande rådet har publicerat preliminär statistik för de brott som svenskarna anmälde under 2020. Statistiken visar ett ökat antal anmälningar när det gäller flera brott - däribland våldtäkt mot barn, narkotikabrott och skadegörelse.

I syfte att arbeta förebyggande mot brott publicerar Brottsförebyggande rådet (Brå) en årlig rapport som kartlägger vilka brott som svenskarna anmält mest under det gångna året. 

I väntan på den slutgiltiga rapporten som publiceras den 30 mars har preliminär statistik från Brå släppts. Den här statistiken visar att vi i Sverige anmälde totalt 1,56 miljoner brott under 2020, vilket bara är en marginell ökning i jämförelse med året innan. Det finns dock flera brott som svenskarna anmält betydligt mer än under 2019. 

1. Skadegörelsebrott (+ 14 %)

Den kategori av brott som ökat mest i svenskarna anmälningar under 2020 är, enligt statistiken från Brå, skadegörelsebrott. Totalt har 233 00 skadegörelsebrott anmälts, vilket innebär att det skett en ökning med hela 14 procent sedan 2019. 

Foto: Tomas Oneborn/SvD/TT

De typer av skadegörelsebrott som ökade allra mest var klotter mot kollektivtrafiken och skadegörelse riktat mot staten, kommuner och landsting som ökade med 28 procent respektive 178 procent. 

2. Narkotikabrott (+ 10 %)

Totalt anmäldes 124 000 narkotikabrott i Sverige under 2020, vilket innebär att det är den brottskategori som ökat näst mest bland anmälningarna. Sedan 2019 har alltså anmälningarna om narkotikabrott ökat med 10 procent. 

Foto: Jessica Gow/TT

Mer specifikt är det anmälningar om framställning och överlåtelse av narkotika som ökat mest sedan föregående år. Det förstnämnda har ökat med 67 procent och det sistnämnda med 26 procent. 

3. Våldtäkt (+6 %)

Antalet anmälningar av våldtäkter har också ökat under 2020. Med totalt 8890 anmälda våldtäkter är det en ökning med sex procent sedan året innan. 

Foto: Fareed Khan/TT

Medan antalet anmälningar om våldtäkt mot kvinnor är oförändrat och antalet anmälningar om våldtäkt mot män minskar sticker statistiken ut när det gäller barn. Enligt rapporten har det där skett en ökning av antalet anmälningar om våldtäkt mot barn - med hela 16 procent

På Brå har man inte kunnat identifiera någon orsak till varför just anmälningarna om våldtäkt mot barn har ökat så pass mycket.

— När våldtäkt mot barn ökar brukar det vara stora ärenden som ligger bakom förändringen, där det kanske är samma brottsoffer och samma förövare men brottsligheten har pågått under längre tid. Men i år har vi inte definierat något stor ärende så vi vet inte vad ökningen beror på, säger Linn Brandelius, utredare på Brå, till SVT.

Läs mer

Därför är Sveriges våldtäktsstatistik bland de högsta i Europa

Ny studie från Brå ska undersöka rånares etnicitet