Tisdag 30 Nov
Stockholm

Därför är Sveriges våldtäktsstatistik bland de högsta i Europa

Våldtäktsstatistik i Sverige
Våldtäktsstatistik i Sverige. Foto: Unpslash/Naina Helén Jåma

Det sägs ofta att svensk våldtäktsstatitisk är bland den högsta i Europa, och det stämmer faktiskt när man ser till antalet anmälningar.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Att Sverige skulle sticka ut i statistiken över anmälda våldtäkter jämfört med andra länder har du säkert hört.

Och det stämmer faktiskt att Sverige har flest anmälningar, tillsammans med England-Wales. Enligt Eurostats kriminalstatistik över antalet våldtäktsanmälningar så har Sverige 63 stycken per 100 000 invånare.

Det land som hamnar längst ner på listan är Grekland – där är det bara 1 anmäld våldtäkt per 100 000 invånare.

Bildkälla: Brå, "Anmälda och uppklarade våldtäkter i Europa. Svårigheter vid internationella jämförelser"

Brottsförebyggande rådet bestämde sig för att titta närmare på varför statistiken ser ut som den gör, och i en ny studie förklarar de siffrorna, skriver Dagens Nyheter.

– Man får en bild av att Sverige är ett jättefarligt våldtäktsland i förhållande till de sydeuropeiska länderna, säger Stina Holmberg, forsknings- och utredningsråd på Brå.

Olika definitioner av våldtäkt

I studien visade det sig att definitionen av våldtäkt, rent juridiskt, skiljer sig mycket åt mellan de europeiska länderna. 

I Tyskland måste gärningspersonen ha brukat våld för att det ska räknas som en våldtäkt, medan det i Sverige räcker att någon haft sex med en person som varit i ”en särskilt utsatt situation”, exempelvis väldigt full, sovit eller paralyserad av skräck.

När man gick igenom Sveriges siffror 2016 visade det sig att ungefär 40 procent av alla anmälda våldtäkter var sådana där våld nödvändigtvis inte använts. 

Det innebär att nästan hälften av anmälningarna ska tas bort om man räknar som Tyskland gör.

En annan skillnad är att länder registrerar anmälningarna på olika sätt.

– När en person i Sverige säger att den har blivit våldtagen så skrivs det alltid en anmälan om våldtäkt. I Tyskland väntar man på att utredningen ska bli klar innan man bestämmer sig för om det ska registreras som en våldtäktsanmälan eller inte. Då faller en del bort, säger Lars Lewenhagen, utredare på Brå, till DN.

"Skulle hamna i mitten"

I flera europeiska länder kan en gärningsperson bara anmälas för en våldtäkt, medan man i Sverige kan anmäla samma person för flera våldtäkter på samma offer.

– Om vi skulle räkna på samma sätt som i Tyskland skulle vi hamna någonstans i mitten av anmälningsfrekvens i Europa, säger Stina Holmberg.

Bildkälla: Brå, "Anmälda och uppklarade våldtäkter i Europa. Svårigheter vid internationella jämförelser"

En undersökning från 2016 visar också att människor ser på sexuella övergrepp på väldigt skilda sätt i olika europeiska länder.

Brå tror att en del av Sveriges höga siffror helt enkelt beror på att fler anmäler här.

– Tittar vi på exempelvis Slovakien och Bulgarien, som har få våldtäktsanmälningar, är jämställdheten och förtroendet för rättsväsendet mycket lägre än i Sverige. En majoritet av befolkningen tycker att våldtäkt är en privat angelägenhet som ska hanteras inom familjen, säger Stina Holmberg.

Hon menar att den nya studien visar att Sverige inte alls sticker ut på ett negativt sätt, när man gör statistiken jämförbar med andra länder, skriver DN.

 Här kan du läsa hela Brå:s rapport Anmälda och uppklarade våldtäkter i Europa. Svårigheter vid internationella jämförelser.

Läs mer:

BRÅ: Ingen drastisk ökning av överfallsvåldtäkter

Brå: Flyktingmottagandet inte förklaring till fler övergrepp

Köpte sex och fick sparken – nu har politikern rätt till miljoner

Kommentera
Kopiera länk
Dela