Torsdag 26 Maj
Stockholm

Här är allt du behöver veta om långtidscovid

Nyheter24 reder ut långtidscovid med Judith Bruchfeld.
Nyheter24 reder ut långtidscovid med Judith Bruchfeld. Foto: Foto: Johan Garfelt och CDC/AP/TT

Det pratas allt mer om långtidscovid. Men vilka är egentligen symtomen, hur vanligt är det att man drabbas och går det överhuvudtaget att behandla? Med hjälp av läkaren Judith Bruchfeld reder Nyheter24 ut frågorna om det utdragna sjukdomsförloppet.

Kommentera
Kopiera länk
Dela

Vid det här laget har de allra flesta koll på vilka symtomen för corona är, vilka grupper som drabbas värst i samhället och hur behandlingen av viruset kan se ut. 

Men lika många vet nog inte vad termen "långtidscovid", som börjat florera allt mer i media, betyder. Tillsammans med Judith Bruchfeld, överläkare på Karolinska universitetssjukhusets covidmottagning, förklarar Nyheter24 vad långtidscovid innebär, vilka symtom som långtidssjuka har, vilka som drabbas och hur de behandlas.

Vad är långtidscovid?

– Långtidscovid är ett samlingsbegrepp för de kvarstående långtidseffekter som man kan ha efter att man genomgått en coronainfektion. Det gäller både för de som sjukhusvårdats till följd av corona och icke-sjukhusvårdade, säger Bruchfeld till Nyheter24 och fortsätter:

– Till skillnad mot den kunskap vi hade i våras så vet vi alltså idag att vissa patienter inte återhämtar sig som förväntat, utan de kan ha symtom och kvarstående besvär en längre tid.

Bild: Stefan Hörberg/Rithuset AB/TT

Enligt Bruchfeld kan en patient sägas ha långtidscovid om patienten har bestående symtom i fyra veckor efter genomgången infektion. Men symtomen kan vara många och diffusa.

Vilka är symtomen för långtidscovid?

Det finns en rad olika symtom bland individer med långtidscovid – och de kan påverka flera olika delar av kroppens funktioner. 

– Det som är utmärkande för långtidscovid är att man kan ha symtom från många olika delar av kroppen. Man kan till exempel ha hjärtklappning, huvudvärk, tryckkänsla över bröstkorgen eller bröstkorgssmärtor. Det är också vanligt med andfåddhet, framförallt vid ansträngning, och neurologiska symtom såsom domningar, koncentrationssvårigheter eller minnesstörningar, säger Bruchfeld. 

Uttröttbarhet är ett vanligt symtom. Foto: Henrik Montgomery/TT

Ett av de mest förekommande symtomen är, enligt Bruchfeld, en påtaglig "uttröttbarhet" – man drabbas alltså av mycket svår trötthet efter att ha ansträngt sig fysiskt. 

Hur vanligt är det att drabbas av långtidscovid?

– Det finns lite olika uppgifter på hur vanligt det är med långtidscovid. I Storbritannien har man uppskattat  att ungefär tio procent av de som insjuknar i corona drabbas av långtidscovid, men i Sverige har vi inga sådana uppgifter, förklarar Bruchfeld.

Vilka får långtidscovid?

Många som får långtidscovid är personer som också vårdats på sjukhus i samband med sin coronainfektion och bland de sjukhusvårdade för corona är majoriteten män.

IVA-vård av coronapatient. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Bland de som inte sjukhusvårdats, men som ändå fått långtidscovid, är det istället kvinnor som utmärker sig och åldersspannet är stort.

– Kvinnor dominerar bland de icke-sjukhusvårdade och majoriteten av kvinnorna med långtidscovid som vi tar emot på vår mottagning är 25-50 år gamla, säger Bruchfeld. 

Hur behandlas långtidscovid?

Långtidscovid kan behandlas på många olika sätt, beroende på patientens symtom. Bruchfeld betonar vikten av fortsatt forskning för att ta reda på mekanismerna bakom patienternas symtom och för att också kunna utveckla behandlingarna. 

– Om en patient med långtidscovid till exempel har svårt att syresätta sig försöker vi, med alla tillgängliga metoder, att på djupet analysera vad det beror på. Det är någonting som krävs för att kunna erbjuda adekvat behandling i form av rehabilitering eller läkemedel, säger Bruchfeld.

Coronarehabilitering. Foto: Pontus Lundahl/TT

För Bruchfeld, som beskriver covidmottagningen där hon är verksam som multidisciplinär, är det dessutom viktigt att fler specialiserade mottagningar etableras i Sverige. Med fler mottagningar, och mer forskning, som undersöker långtidscovid på ett systematiskt sätt blir det också lättare att få en bild av hur patienterna ska behandlas inom vården, menar hon.

Läs mer

Covid-19 sprids via luftburen "droppsmitta" – så här funkar det

Ett år med corona i Sverige: Här är vad som hänt

Fler får biverkningar efter vaccindos två – det här är varför

Kommentera
Kopiera länk
Dela