Söndag 9 Maj
Stockholm

Forskaren: Så får du din kärleksrelation att hålla länge

Hur får man en relation att hålla länge? Emma Engdahl, professor i sociologi, svarar.
Hur får man en relation att hålla länge? Emma Engdahl, professor i sociologi, svarar. Foto: Foto: Privat och Olya Kobruseva/Pexels

Många kämpar med sitt kärleksliv och har svårt att få till en relation som håller över tid. Nyheter24 har pratat med sociologen Emma Engdahl, som forskar på emotioner och relationer, om vad som faktiskt krävs för att en parrelation ska bli långvarig.

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Att hitta en partner kan upplevas som svårt – och att faktiskt få till en långvarig relation med en partner kan också vara en utmaning. 

Nyheter24 har pratat om hur man får kärleken att hålla med Emma Engdahl, professor i sociologi vid Göteborgs universitet, som studerar just emotioner och relationer.

Hur får man ett förhållande att hålla länge?

En av de viktigaste komponenterna, som genomsyrar samtliga förutsättningar för ett långvarigt förhållande, är ömsesidighet, menar Endahl. 

Men vad innebär det mer konkret och vad är det som faktiskt krävs för att hålla en relation vid liv? Engdahl pekar på åtta förutsättningar som forskningen lyft fram som viktiga.

1. God maktbalans och jämställdhet

Enligt Engdahl tänker sig många människor idag att tidigare ideal om maskulinitet och femininitet utplånats, men så är inte fallet – och idealen kan fortfarande påverka våra relationer negativt. 

Foto: Emma Bauso/Pexels

– När man tror att traditionella könsroller inte är någon fara längre, då blir det desto lättare att falla in i dessa roller. Det skapar en maktobalans och därför måste man vara vaksam så att bägge parter engagerar sig i både stort och smått, säger Engdahl och fortsätter:

– Gör saker och ting, såsom hur det ser ut hemma, till ett gemensamt projekt där båda kan ha åsikter och får tycka till. 

2. Dela på ansvaret

Vidare betonar Engdahl vikten av att dela på det ansvar som en relation kan innebära.

– Det är lätt att man säger till exempel "du är så bra på ekonomi, så du får sköta det", sedan så kan plötsligt den andre ingenting om ekonomi och man blir då låst i roller med olika ansvarsområden.

Foto: Alex Green/Pexels

Att bli låst på detta sätt gör i sin tur att den ena partens utveckling stannar av, vilket kan få konsekvenser för både kärleksliv och hälsa.

– Det blir att den ena bara "hänger med" och en sådan partner blir i regel ganska ointressant. Dessutom visar forskning att en sådan situation tenderar att leda till att denna person blir nedstämd eller till och med deprimerad. 

3. Ömsesidig sårbarhet

Forskning visar även, enligt Engdahl, att man sällan lämnar en relation där bägge parter uttrycker en ömsesidig sårbarhet. Vad innebär det då? Engdahl förklarar:

– Vi tänker oss ofta att den högsta formen av kärlek är kärlek som man inte ska behöva anstränga sig för att få, men inte ens nyfödda barn kan få omsorg utan att sätta ord på sina behov. De skriker för att kommunicera vad de behöver, säger hon och fortsätter:

Foto: Ketut Subiyanto/Pexels

– På samma sätt måste vuxna i relationer sätta ord på önskemål, begär och drömmar som de har. Forskningen visar nämligen att vi ofta vill ha olika saker och att vi ger vår partner det vi själva vill ha, vilket kan bli helt fel. 

4. Lyssna och visa intresse för varandra

En fjärde förutsättning för att en relation ska hålla över tid är att frivilligt och intresserat lyssna på varandra, menar Engdahl. 

– Det handlar om ömsesidigt inkännande och att bägge två måste ta ansvar för att ta reda på hur den andre mår, hur den andres dag har varit och vad den andre har för behov. 

5. Gemensamma kreativa lösningar

Ytterligare en förutsättning för att få till ett långvarigt förhållande är att tillsammans försöka lösa problem på ett kreativt sätt. Det kan gälla allt från hur semestern ska planeras till ett trist sexliv. 

 – Oavsett vad det är så måste man ställa frågan "vad ska vi göra?" och då räcker det inte att en av parterna försöker lösa problemet, utan båda två måste hjälpas åt med en kreativ lösning. 

6. Bemöt varandras idéer positivt

Engdahl menar även, med hänvisning till forskning som utförts på par som varit tillsammans länge och trivs i sina relationer, att man fem av sex gånger ska bemöta sin partners idéer på ett positivt sätt. 

– Man måste tåla lite motstånd och ha en tolerans mot att den andre inte är som en själv. Man behöver inte alltid älska idéerna eller hålla med, men man måste försöka visa nyfikenhet inför det, säger Engdahl och fortsätter:

Foto: Blue Bird/Pexels

– Genom att till exempel direkt säga "nej, det där tycker jag är en dålig idé" hamnar man i en försvarsställning där man bara pratar om sig själv, istället för att försöka förstå var den andres idéer eller önskemål kommer ifrån. 

7. "Idealisera" varandra

Att kärleken i mångt och mycket har kommersialiserats med diverse dejtingappar gör att vi lätt uppfattar det som att det finns oändligt många potentiella partners. Det kan ställa till problem i relationen, uppger Engdahl.

Foto: Git Stephen Gitau/Pexels

– Även de i bra relationer tänker att "det finns nog någon bättre för mig" och så avslutar man relationen för att hitta någon ännu snyggare, ännu bättre i sängen eller ännu rikare, säger Engdahl som vidare fortsätter:

– Men det är till stor del en illusion och det gäller därför att kunna se vem man har framför sig och uppskatta, eller till och med idealisera, denna person. 

Kommentera (1)
Kopiera länk
Dela