Lördag 27 Nov
Stockholm

Hjärtinfarkt hos kvinnor – så känner du igen symtomen

Så känner du igen en hjärtinfarkt.
Så känner du igen en hjärtinfarkt. Foto: Unsplash

Många lär sig att symptomen för att känna igen en hjärtattack innefattar kraftiga smärtor i armen. Men visste du att symtomen för en hjärtinfarkt skiljer sig mellan män och kvinnor?

Kommentera
Kopiera länk
Dela
Läs mer

Hjärtinfarkt är något som drabbar drygt 25 000 svenskar varje år. Om det inte behandlas snabbt kan det få allvarliga konsekvenser. Därför kan det vara bra att hålla koll på symtomen, så att du snabbt kan söka vård.

De flesta är medvetna om det vanligaste symtomet – nämligen en kraftig smärta som kan stråla ut i armen, nacken, mage, rygg och käke. Men visste du att symtomen faktiskt kan skilja sig mellan män och kvinnor?

Nyheter24 har pratat med Sandra, distriktsköterska i Stockholm, om de vanligaste symtomen att hålla reda på, vilka som drabbas och hur livet kan se ut efter en hjärtinfarkt.

Hur vanligt är det för kvinnor att drabbas av hjärtinfarkt?

– Kvinnor drabbas senare i livet, men slår man ut det på ett helt liv så är det i princip lika vanligt som hos män. Men eftersom kvinnor drabbas senare och lever längre är det nästan lika vanligt. 

På frågan om vilka slags kvinnor som drabbas, menar Sandra att det beror på. Vissa personer har komponenter som man inte kan göra särskilt mycket åt, bland annat om hjärt-och kärlsjukdomar går i släkten.

– Men man kan ändå göra det bästa av situationen. Kost, motion, mindre stress och försöka leva harmoniskt och hälsosamt är sådant man kan påverka. Att vara överviktig är absolut en risk eftersom det pressar på kärl och blodtryck och högre blodtryck påverkar trycket i kärl och hjärta. Det leder till att det blir ett slitage. Om dessa hela tiden utsätts för högre tryck så säger det sig självt.

Symtom för hjärtinfarkt

Sandra menar att symtomen för en hjärtinfarkt kan skilja sig mellan män och kvinnor – men inte alltid.

– Det är vanligare att kvinnor har diffusa symtom. En central bröstsmärta och utsrålning i vänster arm är ett typiskt symtom, eller kärlkramp. Men hos kvinnor har man sett att det kan vara andra symtom, exempelvis atypiska symtom som värk i käkarna, skulderpartiet, tyngdkänsla och ont i magen. Man tror att nervsystemet fungerar olika hos kvinnor och män och att det kan vara en anledning. Sedan finns andnöd, men det är vanligt symtom, och stark trötthet.

Hur ska man agera när man misstänker att man drabbats av en hjärtinfarkt?

– Vet man med sig att man har bekymmer så har man ofta mediciner, då tar man dem och släpper det inte så ringer man akut 112. Det finns många andra saker det kan vara, såsom stress eller ångest, men det är klart att man ska utreda det om man är orolig. Stressa inte upp dig bara, då det kan förvärra symtomen.

Livet efter en hjärtinfarkt

Det är ingen nyhet att livet efter en hjärtinfarkt ser annorlunda ut. Sandra berättar för Nyheter24 att behandlingen efteråt skiljer sig åt. Hon är dock noggrann med att påpeka att det finns väldigt bra behandlingar mot hjärtinfarkter idag.

– Om man kan, så gör man en ballongvidgning i kranskärlen. Då lägger man in en stent för att hålla kärlet öppet och då är man i princip åtgärdad och mår bra. Men sen behöver man livslång behandling med diverse mediciner. Vissa äter man under en period och vissa äter man hela livet ut för att motverka att det händer igen. Man har ju en hjärt-och kärlsjukdom om man drabbas. Fortsätt försöka ta tag i sin livssituation och ta bort det som inte har varit så bra, såsom alkohol, rökning, övervikt och stress.

Kommentera
Kopiera länk
Dela