Torsdag 22 Apr
Stockholm

Färre döms till fängelse i Sverige – men det dödliga våldet ökar

Färre människor döms till fängelse visar statistik från BRÅ.
1 av 2
Färre människor döms till fängelse visar statistik från BRÅ. Foto: TT NYHETSBYRÅN
Färre personer än tidigare hamnar på anstalt.
2 av 2
Färre personer än tidigare hamnar på anstalt. Foto: TT NYHETSBYRÅN

Våld med dödlig utgång ökar i Sverige, och allt färre människor döms till fängelse, visar statistik från BRÅ.

Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela
Läs mer
BRÅ

Brottsförebyggande rådet är en myndighet som närmast verkar för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. 

BRÅ tar fram fakta, statistik och sprider kunskap om brottsligheten i Sverige. 

SVERIGE. Antalet fall av mord, dråp och våld med dödlig utgång ökade i Sverige mellan 2012 och 2013, visar statistik från Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Antalet fall 2013 uppmättes till 87 stycken – att jämföra med de 68 fall av dödligt våld som noterades 2012. 

Ökning av anmälda sexualbrott

Även antalet anmälda sexualbrott ökade under 2013 jämfört med föregående år. Ökningen uppmäts till fem procent och 91 procent av samtliga anmälningar i kategorin sexualbrott rör bland annat våldtäkt, sexuellt ofredande, sexuellt tvång och utnyttjande. Anmälningar om våldtäkt minskade dock med 5 procent under perioden. 

Färre döms till fängelse

Samtidigt visar färsk statistik från BRÅ att allt färre människor döms till fängelse. Antalet utdömda fängelsestraff, i mål med huvudpåföljden fängelse, minskade med 8 procent mellan 2012 och 2013.

Lägsta siffran på 40 år 

Totalt 11 200 domslut resulterade i fängelse 2013, vilket är den lägsta siffran sedan 1970-talets mitt. Den största minskningen har skett på brott där strafftiden på mer än två till högst sex månader, men förändringen har inte påverkat den snittiden, som 2013 – precis som 2004 – låg på 8,4 månader. 

Antalet totala lagföringsbeslut som fattades 2013 uppgår till 117 000, vilket är en minskning med 10 procent jämfört med föregående år.

Kommentera (2)
Kopiera länk
Dela